37   Velíková - Hvozdná,Osmek - Štípa zbrojnice - ZOO Lešná - Sportovní hala
Km Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.11.2018
Dny pracovního klidu
platnost od 17.11.2018
-
-
-
-
0
2
2
3
4
4
4
5
7
7
8
8
9
10
10
11
11
-
-
-
-
0
2
3
4
5
7
8
9
12
12
14
15
17
19
21
22
25
Velíková,točna  (#)
Ostrata,horní zast.  (x#)
Ostrata,dolní zast.  (x#)
Hvozdná,Osmek  (x#)
Štípa,pož.zbroj.  ()
Štípa,škola  ()
Kostelec,hřbitov  (x)
Lešná ZOO  (A)
Kostelec,garáže  (x)
Kostelec,střed  ()
Kostelec,U Pomníku  (x)
Kostelec,lázně  ()
Vršava  (xA)
Januštice,tenis.kurty  (x)
Burešov  ()
Vysoká mez  ()
Cigánov-Internext  (A)
Dlouhá  (A)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Sportovní hala  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 10IN 13I 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 03
23 
Jízdné a tarif
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v sobotu
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
I - IDS do Štípa,škola, ČSAD Vsetín, 820881
N - Jede ve dnech škol. vyuč.
V - Zastavuje na zast. Vršava
x - Zastávka na znamení