38   Zlín,Příluky,Za Kapličkou - Zlín,Příluky,Za Kapličkou
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 2.10.2023
Dny pracovního klidu
platnost od 7.10.2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
4
5
8
Příluky,Za Kapličkou  (#)
Pekárenská  (x)
Žabárna  (x)
Podvesná XVI.  (x)
Baťova nem.-vozovna  ()
Podvesná XII.  (x)
Podvesná VI.  (x)
Díly II  (x)
Lešetín I.  (x)
Vodní  (x)
U Zámku  (A)
Zlín,střed  (x)
Dvacátá  (x)
J. A. Bati  (x)
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Dlouhá  (A)
Lešetín I.  (x)
Díly II  (x)
Podvesná X.  (x)
Baťova nem.-vozovna  ()
Žabárna  (x)
Pekárenská  (x)
Příluky,Za Kapličkou  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 42 
06 02g 22 45 
07 05g 25g 40 45 50 
08 10 30g 50 
09 10 30g 50 
10 10 35g 55 
11 15 40g 
12 00 20 40g 
13 00 20 35g 50 
14 05g 20 35g 50 
15 05 20 35g 50 
16 05 20 28 35g 50 
17 05 20 35g 50 
18 10 30g 
19 
20 10g 
21 10g 
22 58 
23 36 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 30g 
08 10 50 
09 30g 
10 10 50 
11 50 
12 50g 
13 30 
14 30g 
15 10 
16 10g 50 
17 50g 
18 30 
19 30g 
20 
21 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
g - Ze zast. Baťova nem.-vozovna pokračuje na Příluky,Za Kapličkou
x - Zastávka na znamení
Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů