31   Kudlov,točna - Filmové ateliéry,točna - Náměstí Práce - Jaroslavice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 44 
05 10 35 
06 05 35 
07 05 20 33 45b 
08 05 45 
09 22 52 
10 22 
11 02 32 
12 02 37 
13 12 47 52mn 
14 20 50 
15 20 50 
16 16bn 20 50 
17 25 55 
18 36 
19 06 36 
20 06 36 
21 06 36 
22 06 43 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 11 36 
06 06 36 
07 10 40 
08 10 40 
09 20 
10 00 30 
11 00 30 
12 00 30 
13 00 30 
14 00 30 
15 00 30 
16 00 30 
17 00 36 
18 11 51 
19 26 
20 01 36 
21 10 58 
22 43 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v pátek
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
b - Ze zast. Věžové domy jede do vozovny
m - Končí v zast. Náměstí Míru
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení