46   Velíková,točna - Lešná,ZOO - Štípa,škola - Velíková,točna
Čas Zastávka Letní provoz
platnost od 4.1. do odvolání
Dny pracovního klidu
platnost od 1.1.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
3
4
6
7
9
Velíková,točna  (#)
Velíková,střed  (x#)
Velíková  (x#)
Štípa,Na Vyhlídce  (x#)
Štípa,U Obrázku  (x#)
Štípa,pož.zbroj.  (x)
Štípa,U Kapličky  (M)
Štípa,Zámecká  (M)
Kostelec,hřbitov  (x)
Štípa,pošta  ()
Štípa,škola  ()
Štípa,pož.zbroj.  (x)
Štípa,U Obrázku  (x#)
Štípa,Na Vyhlídce  (x#)
Velíková  (x#)
Velíková,střed  (x#)
Velíková,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 34 
07 34 
08 14 54 
09 34 
10 16 54 
11 34 
12 14 54 
13 34 
14 10 
15 
16 21 51 
17 21 51 
18 23 
19 03 41 
20 11 41 
21 41 
22 10 
23 08 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 11 
07 13 
08 13 
09 14 
10 14 54 
11 54 
12 54 
13 34 
14 18 54 
15 34 
16 14 54 
17 34 
18 16 
19 11 
20 11 41 
21 41H 
22 10+ 13 
23 08 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
+ - Jede v neděli a ve státem uznané svátky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v sobotu
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Přestup z linky 4
- Zastávka je bezbariérově přístupná
H - V sobotu pokračuje jako linka č. 47 na Ostratu a Hvozdnou
M - Přestup na linku 4
x - Zastávka na znamení