52   Zlín,Malenovice,točna - Tečovice - Zlín,Lhotka - Zlín,Chlum
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 1.9.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 1.7.2021
-
0
1
2
4
5
7
10
Zlín,Malenovice,točna  (#)
Zlín,Malenovice,křiž.  ()
Zlín,Malenovice,Tečovská  (x#)
Tečovice,Malenovská  (x#)
Tečovice  (x#)
Zlín,Lhotka,rozc.  (x#)
Zlín,Lhotka  (x#)
Zlín,Chlum  (x#)
00 
01 
02 
03 
04 42 
05 44 
06 38 
07 
08 
09 00 
10 
11 20 
12 50 
13 52 
14 
15 02 52 
16 47 
17 47 
18 52 
19 
20 
21 
22 33F© 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 20 
09 
10 20 
11 
12 32 
13 
14 
15 20 
16 
17 20 
18 
19 00 
20 
21 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
F - IDS na Chlum, Arriva Morava, 823154 45
x - Zastávka na znamení
© - Nejede od 23.12.2021 do 31.12.2021