52   Zlín,Chlum - Zlín,Lhotka - Tečovice - Zlín,Malenovice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 1.9.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 1.7.2021
-
-
-
-
0
2
5
Zlín,Chlum  (#)
Zlín,Lhotka  (x#)
Zlín,Lhotka,rozc.  (x#)
Tečovice  (x#)
Tečovice,Malenovská  (x#)
Zlín,Malenovice,Tečovská  (x#)
Zlín,Malenovice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 00 
06 02 57 
07 
08 
09 19 
10 
11 39 
12 
13 09 
14 11 
15 21 
16 11 
17 06 
18 06 
19 10 
20 
21 
22 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 40 
09 
10 40 
11 
12 50 
13 
14 
15 40 
16 
17 40 
18 
19 20k 
20 
21 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
A - Automat na jízdenky
k - Ze zast. Malenovice,Tečovská jede do vozovny
x - Zastávka na znamení