3   Lesní čtvrť - Slovenská - Náměstí Práce - Louky,křiž. - Louky,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 1.9.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 1.7.2021
-
-
-
-
-
-
-
0
2
3
5
7
8
10
Lesní čtvrť  ()
Příkrá  (x)
Lazy,škola  ()
Slovenská  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Poliklinika  ()
Zahradnická  (x)
Prštné  (A)
Podhoří,sídliště  (x)
Louky,křiž.  (x)
Louky,hřiště  (x#)
Louky,střed  (x#)
Louky,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 43 
05 09 39 
06 09 39 
07 10 12 26 
08 17 
09 12 52 
10 32 
11 12 52 
12 32 
13 25 54 
14 30 42 
15 18 42 
16 07 43 
17 13 43 
18 22 
19 52 
20 
21 
22 09 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 01 
09 
10 01 
11 
12 
13 
14 01 
15 
16 19 
17 
18 11 
19 
20 
21 
22 09 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
x - Zastávka na znamení