5   Podhoří - Náměstí Práce - Kostelec,střed - Lešná,ZOO
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 2.9.2019
Dny pracovního klidu
platnost od 29.6.2019
0
1
2
3
4
5
7
10
12
14
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
Podhoří  ()
Svat. Čecha  (x)
Alšova  (x)
Randýskové  (x)
Topolová  (x)
Letná,škola  ()
Na Vyhlídce  ()
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Dlouhá  (A)
Cigánov  ()
Padělky I.  (x)
Vysoká mez  ()
Burešov  ()
Januštice,tenis.kurty  (x)
Vršava  (x)
Kostelec,lázně  ()
Kostelec,U Pomníku  (x)
Kostelec,střed  ()
Kostelec,garáže  (x)
Lešná,ZOO  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 35 45 
07 09 
08 04x 44 
09 24 
10 04x 
11 24x 
12 04 44x 
13 50 
14 10 50 
15 20 
16 05 35x 
17 05 37x 
18 14 55 
19 
20 43 
21 
22 13 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 25 
10 05§ 45 
11 
12 05 
13 
14 05§ 45x 
15 
16 05x 45§ 
17 25§ 
18 12 
19 13 
20 43 
21 
22 13 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
x - Zastávka na znamení
x - Ze zast. Lešná,ZOO jede na Kostelec,hřbitov a Štípa,pošta
§ - Od 1.10. do 31.3. končí v zast. Vršava