36   Anotnínova - Náměstí Práce - Kostelec,lázně - ZOO Lešná - Velíková
Km Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.11.2018
Dny pracovního klidu
platnost od 17.11.2018
-
-
0
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
7
7
7
8
9
10
11
11
12
-
-
0
2
4
5
7
8
9
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
25
27
28
30
Sportovní hala  ()
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Dlouhá  (A)
Cigánov-Internext  ()
Vysoká mez  ()
Burešov  ()
Januštice,tenis.kurty  (x)
Kostelec,lázně  ()
Kostelec,U Pomníku  (x)
Kostelec,střed  ()
Kostelec,garáže  (x)
Lešná ZOO  ()
Štípa,U Kapličky  (x)
Kostelec,hřbitov  (x)
Štípa,škola  ()
Štípa,pož.zbroj.  ()
Štípa,U Obrázku  (x#)
Štípa,Na Vyhlídce  (x#)
Velíková  (x#)
Velíková,střed  (x#)
Velíková,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 26y 
06 22y 
07 38x 
08 14x 
09 35x 
10 15y 
11 05x 55x 
12 55y 
13 
14 08x 45x 
15 15x 55x 
16 45x 
17 25x 
18 13y 43x 
19 13y 43x 
20 33x 
21 41x 
22 42x 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 26x 
06 27x 
07 56x 
08 
09 40x 
10 
11 20x 
12 30x 
13 
14 10x 
15 38x 
16 58x 
17 
18 30x 
19 58x 
20 
21 27x+ 
22 42x 
23 
Jízdné a tarif
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Poznámky
+ - Jede v neděli a ve státem uznané svátky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
x - Vynechává zast. Štípa,U Kapličky
x - Zastávka na znamení
y - Vynechává zast. Štípa,škola a Kostelec,hřbitov