36   Velíková - ZOO Lešná - Kostelec,lázně - Náměstí Práce - Sportovní hala
Km Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 17.11.2018
Dny pracovního klidu
platnost od 17.11.2018
0
1
2
3
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
11
11
12
12
13
14
14
14
14
14
0
1
2
4
5
7
9
10
10
11
12
14
15
16
19
19
21
22
24
26
28
29
32
32
Velíková,točna  (#)
Velíková,střed  (x#)
Velíková  (x#)
Štípa,Na Vyhlídce  (x#)
Štípa,U Obrázku  (x#)
Štípa,pož.zbroj.  ()
Štípa,škola  ()
Kostelec,hřbitov  (x)
Štípa,U Kapličky  (x)
Lešná ZOO  (A)
Kostelec,garáže  (x)
Kostelec,střed  ()
Kostelec,U Pomníku  (x)
Kostelec,lázně  ()
Vršava  (xA)
Januštice,tenis.kurty  (x)
Burešov  ()
Vysoká mez  ()
Cigánov-Internext  (A)
Dlouhá  (A)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Sportovní hala  ()
Antonínova  ()
00 
01 
02 
03 
04 10xV 40xV 
05 
06 23xtn 
07 23x 
08 12ye 47x 
09 
10 09x 50y 
11 39x 
12 37xe 59y 
13 26x 
14 04x 
15 30x 
16 00y 
17 
18 44xe 
19 15xVe 46Vye 
20 15xVe 
21 05xe 
22 11xVe 
23 08xVe 
00 
01 
02 
03 
04 53xVe 
05 53xm 
06 55xe 
07 
08 30xe 
09 
10 12xe 
11 52xe 
12 
13 02xe 
14 42xe 
15 
16 10xe 
17 30xe 
18 
19 02xe 
20 32xe 
21 58x+Ve 
22 
23 08xbV 
Jízdné a tarif
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Poznámky
+ - Jede v neděli a ve státem uznané svátky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
V - Zastavuje na zast. Vršava
b - Vozovna po tř. T. Bati
e - Jede ke Sportovní hale
m - Jede na Náměstí Míru
n - Ve dnech škol. prázdnin jede na Antonínovu
t - Jede na Otrokovice,Štěrkoviště
x - Vynechává zast. Štípa,U Kapličky
x - Zastávka na znamení
y - Vynechává zast. Štípa,škola a Kostelec,hřbitov