31   Kudlov,točna - Filmové ateliéry,točna - Náměstí Práce - Jaroslavice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 46 
05 12 37 
06 07 37 
07 07 22 35 47b 
08 07 47 
09 24 54 
10 24 
11 04 34 
12 04 39 
13 14 49 54mn 
14 22 52 
15 22 52 
16 18bn 22 52 
17 27 57 
18 38 45b 
19 08 38 
20 08 38 
21 08 38 
22 07 44 
23 00b 
00 
01 
02 
03 
04 
05 12 37 
06 07 37 
07 12 42 
08 12 42 
09 22 
10 02 32 
11 02 32 
12 02 32 
13 02 32 
14 02 32 
15 02 32 
16 02 32 
17 02 38 
18 13 53 
19 28 
20 03 38 
21 11 59 
22 44 
23 00b 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Jede v pátek
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
b - Ze zast. Věžové domy jede do vozovny
m - Končí v zast. Náměstí Míru
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení