31   Kudlov,točna - Filmové ateliéry,točna - Náměstí Práce - Jaroslavice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
3
4
6
7
8
10
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 48 
05 14 39 
06 09 39 
07 10 25 38 50b 
08 10 50 
09 27 57 
10 27 
11 07 37 
12 07 42 
13 17 52 
14 25 55 
15 25 55 
16 21bn 25 55 
17 30 
18 00 10b 40 47b 
19 10 40 
20 10 40 
21 10 40 
22 09 46 
23 02b 
00 
01 
02 
03 
04 
05 14 39 
06 09 39 
07 14 44 
08 14 44 
09 24 
10 04 34 
11 04 34 
12 04 34 
13 04 34 
14 04 34 
15 04 34 
16 04 34 
17 04 40 
18 15 55 
19 30 40b 
20 05 40 
21 13 
22 01 46 
23 02b 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
b - Ze zast. Věžové domy jede do vozovny
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení