31   Kudlov,točna - Filmové ateliéry,točna - Náměstí Práce - Jaroslavice,točna
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 18.10.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 23.10.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
3
5
6
7
9
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Lesní hřbitov  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 49 
05 15 40 
06 10 40 
07 11 26 39 51b 
08 11 51 
09 28 58 
10 28 
11 08 38 
12 08 43 
13 18 53 
14 26 56 
15 26 56 
16 22bn 26 56 
17 31 
18 01 11b 41 48b 
19 11 41 
20 11 41 
21 11 41 
22 10 47 
23 03b 
00 
01 
02 
03 
04 
05 15 40 
06 10 40 
07 15 45 
08 15 45 
09 25 
10 05 35 
11 05 35 
12 05 35 
13 05 35 
14 05 35 
15 05 35 
16 05 35 
17 05 41 
18 16 56 
19 31 41b 
20 06 41 
21 14 
22 02 47 
23 03b 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Nejede v pátek
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
b - Ze zast. Věžové domy jede do vozovny
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení