90   Želechovice,škola - Lužkovice - Průmyslová zóna - Náměstí Práce - Sportovní hala
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 2.9.2019
Dny pracovního klidu
platnost od 29.6.2019
-
-
0
1
2
3
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
20
23
Želechovice,škola  (x#)
Želechovice,obecní úřad  (x#)
Lužkovice,Na Gruntech  (#)
Lužkovice,Hvozdenská  (x#)
Průmyslová zóna,točna  (x)
Průmyslová zóna,střed  (x)
Průmyslová zóna  (x)
Průmyslová zóna,Cecilka  (x)
Příluky  ()
Pančava-Gemini  (x)
Přílucká  ()
Obeciny  (A)
Slínová  (x)
Příční-lékárna Revmavita  ()
Spojovací  (x)
Prostřední-TECHNODAT  ()
Slovenská  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Sportovní hala  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 19ne 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
e - Ze zast. Nám. Práce jede ke Sportovní hale
n - Jede ve dnech škol. vyuč. ZŠ Želechovice
x - Zastávka na znamení