3   Lesní čtvrť - Náměstí Práce - Prštné - Louky,točna
Čas Zastávka Letní provoz
platnost od 16.3. do odvolání
Dny pracovního klidu
platnost od 9.11.2019
-
-
-
0
3
5
6
7
9
10
11
13
14
16
Lesní čtvrť  ()
Příkrá  (x)
Lazy,škola  ()
Slovenská  ()
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Poliklinika  ()
Zahradnická  (x)
Prštné  (A)
Podhoří,sídliště  (x)
Louky,křiž.  (x)
Louky,hřiště  (x#)
Louky,střed  (x#)
Louky,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 36 
05 02 
06 02 32 
07 02 
08 05 
09 05 45 
10 25 
11 05 45 
12 
13 05 45 
14 30 
15 00 30 45 
16 15 
17 00 30 
18 15 
19 45 
20 
21 53 
22 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 54 
08 
09 54 
10 
11 
12 
13 54 
14 
15 
16 
17 
18 04 
19 
20 
21 53 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
x - Zastávka na znamení