3   Louky,točna - Prštné - Náměstí Práce - Lesní čtvrť
Čas Zastávka Letní provoz
platnost od 16.3. do odvolání
Dny pracovního klidu
platnost od 9.11.2019
0
1
2
8
8
9
10
11
12
14
16
18
19
21
22
23
25
Louky,točna  (#)
Louky,střed  (x#)
Louky,hřiště  (x#)
Škola M. Alše  ()
Louky,křiž.-Ford Auto Viki  (x)
Louky,Růžová  (xA)
Podhoří,sídliště  (xA)
Prštné  ()
Zahradnická  (x)
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Slovenská  (A)
Lazy,škola  ()
Příkrá  (x)
Gymnázium Lesní čtvrť  ()
Lesní čtvrť  ()
00 
01 
02 
03 
04 53 
05 23 
06 23s 53 
07 30 
08 34 
09 34 
10 14 54 
11 34 
12 14 
13 32 
14 10 55 
15 25 55 
16 10 40 
17 25 55 
18 34 
19 
20 05 
21 
22 17 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 12 
09 
10 12 
11 
12 
13 
14 12 
15 
16 
17 
18 22 
19 
20 
21 
22 17 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
G - Jede přes zast. Gymnázium LČ v době škol. vyučování
N - Jede ve dnech škol. vyuč.
d - Ze zast. Školní jede do vozovny po Dlouhé ul.
s - Ze zast. Školní jede do vozovny po Štefánikově ul.
t - Jede jako linka č. 70 na Otrokovice,Štěrkoviště
x - Zastávka na znamení
š - Jede na zast. Škola M. Alše