3   Louky,točna - Prštné - Náměstí Práce - Lesní čtvrť
Čas Zastávka Letní provoz
platnost od 16.3. do odvolání
Dny pracovního klidu
platnost od 9.11.2019
-
-
0
6
6
7
8
9
10
12
14
16
17
19
20
21
23
Louky,točna  (#)
Louky,střed  (x#)
Louky,hřiště  (x#)
Škola M. Alše  ()
Louky,křiž.-Ford Auto Viki  (x)
Louky,Růžová  (xA)
Podhoří,sídliště  (xA)
Prštné  ()
Zahradnická  (x)
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Slovenská  (A)
Lazy,škola  ()
Příkrá  (x)
Gymnázium Lesní čtvrť  ()
Lesní čtvrť  ()
00 
01 
02 
03 
04 55 
05 25 
06 25s 55 
07 32 
08 36 
09 36 
10 16 56 
11 36 
12 16 
13 34 
14 12 57 
15 27 57 
16 12 42 
17 27 57 
18 36 
19 
20 07 
21 
22 19 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 14 
09 
10 14 
11 
12 
13 
14 14 
15 
16 
17 
18 24 
19 
20 
21 
22 19 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
G - Jede přes zast. Gymnázium LČ v době škol. vyučování
N - Jede ve dnech škol. vyuč.
d - Ze zast. Školní jede do vozovny po Dlouhé ul.
s - Ze zast. Školní jede do vozovny po Štefánikově ul.
x - Zastávka na znamení
š - Jede na zast. Škola M. Alše