3   Louky,točna - Prštné - Náměstí Práce - Lesní čtvrť
Čas Zastávka Letní provoz
platnost od 16.3. do odvolání
Dny pracovního klidu
platnost od 9.11.2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
3
4
5
7
Louky,točna  (#)
Louky,střed  (x#)
Louky,hřiště  (x#)
Škola M. Alše  ()
Louky,křiž.-Ford Auto Viki  (x)
Louky,Růžová  (xA)
Podhoří,sídliště  (xA)
Prštné  ()
Zahradnická  (x)
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Slovenská  (A)
Lazy,škola  ()
Příkrá  (x)
Gymnázium Lesní čtvrť  ()
Lesní čtvrť  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 06 36 
06 36s 
07 07 45 
08 49 
09 49 
10 29 
11 09 49 
12 29 
13 47 
14 25 
15 10 40 
16 10 25 55 
17 40 
18 09 47 
19 
20 17 
21 
22 29 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 24 
09 
10 24 
11 
12 
13 
14 24 
15 
16 
17 
18 34 
19 
20 
21 
22 29 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
G - Jede přes zast. Gymnázium LČ v době škol. vyučování
s - Ze zast. Školní jede do vozovny po Štefánikově ul.
x - Zastávka na znamení