3   Louky,točna - Prštné - Náměstí Práce - Lesní čtvrť
Čas Zastávka Letní provoz
platnost od 16.3. do odvolání
Dny pracovního klidu
platnost od 9.11.2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
3
4
6
Louky,točna  (#)
Louky,střed  (x#)
Louky,hřiště  (x#)
Škola M. Alše  ()
Louky,křiž.-Ford Auto Viki  (x)
Louky,Růžová  (xA)
Podhoří,sídliště  (xA)
Prštné  ()
Zahradnická  (x)
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Slovenská  (A)
Lazy,škola  ()
Příkrá  (x)
Gymnázium Lesní čtvrť  ()
Lesní čtvrť  ()
00 
01 
02 
03 
04 
05 07 37 
06 37s 
07 08 46 
08 50 
09 50 
10 30 
11 10 50 
12 30 
13 48 
14 26 
15 11 41 
16 11 26 56 
17 41 
18 10 48 
19 
20 18 
21 
22 30 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 25 
09 
10 25 
11 
12 
13 
14 25 
15 
16 
17 
18 35 
19 
20 
21 
22 30 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
G - Jede přes zast. Gymnázium LČ v době škol. vyučování
s - Ze zast. Školní jede do vozovny po Štefánikově ul.
x - Zastávka na znamení