31   Jaroslavice - Náměstí Práce - Krematorium - Filmové ateliéry,točna
Km Čas Zastávka Pracovní dny
Platí od 1.10.2017
Soboty, neděle, svátky
Platí od 1.10.2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
2
3
3
3
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
4
5
6
7
8
10
12
13
Jaroslavice,točna  (#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice  (x#)
Obeciny  (A)
Slínová  (x)
Věžové domy  (x)
Morýsovy domy  (x)
Bří.Jaroňků  (x)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
U Majáku  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
Krematorium  (x)
Filmové ateliéry  (x)
Filmové ateliéry,točna  ()
Kudlov,tiskárna  (x#)
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
00 
01 
02 
03 
04 21 33 
05 01 19P 49 
06 14 44 
07 02P 04N 07N 24 53N 54 
08 29 59 
09 29 59 
10 39 
11 09 39 
12 14M 49M 
13 24M 59M 
14 29M 59M 
15 29M 59M 
16 29M 
17 04M 34M 
18 09M 39M 
19 08M 33M 
20 03M 33M 
21 03M 38M 
22 18M 38MP 
23 
00 
01 
02 
03 
04 53 
05 23 53 
06 28 58 
07 29 59 
08 34 
09 09 44 
10 14 44 
11 14 44 
12 14M 44M 
13 14M 44M 
14 14M 44M 
15 14M 44M 
16 14M 44M 
17 17M 52M 
18 32M 
19 07M 42M 
20 17M 52M 
21 26M 
22 01M 31M 
23 
Jízdné a tarif
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21. do 4. hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
M - Jede přes zast. Maják,točna a Ke Křibům
N - Jede ve dnech škol. vyuč.
P - Od Film. ateliérů jede na Kudlov,UPP
x - Zastávka na znamení