31   Filmové ateliéry,točna - Krematorium - Náměstí Práce - Jaroslavice
Km Čas Zastávka Pracovní dny
Platí od 1.10.2017
Soboty, neděle, svátky
Platí od 1.10.2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
2
2
3
4
4
4
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Krematorium  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 46 
05 15 40 59 
06 19 39 
07 09 34 49 
08 15bN 19 54 
09 24 54 
10 24 
11 04 34 
12 04 38 
13 13 48 
14 23 53 
15 23 53 
16 21bn 23 53 
17 28 58 
18 33 
19 02 30 55 
20 25 55 
21 25 
22 04 47 
23 37b 
00 
01 
02 
03 
04 
05 12 42 
06 12 47 
07 21 52 
08 22 57 
09 32 
10 07 37 
11 07 37 
12 07 37 
13 07 37 
14 07 37 
15 07 37 
16 07 37 
17 07 40 
18 15 55 
19 30 
20 05 40 
21 11 45 
22 20b 50 
23 29b 
Jízdné a tarif
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21. do 4. hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
N - Jede ve dnech škol. vyuč.
b - Vozovna po tř. T. Bati
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení