31   Filmové ateliéry,točna - Krematorium - Náměstí Práce - Jaroslavice
Km Čas Zastávka Pracovní dny
Platí od 1.10.2017
Soboty, neděle, svátky
Platí od 1.10.2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
1
2
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
2
3
4
5
7
Kudlov,U Pomníku padlých  (#)
Kudlov,tiskárna  (x#)
Filmové ateliéry,točna  ()
Filmové ateliéry  (x)
Krematorium  (x)
Maják,točna  ()
Ke Křibům  (x)
U Majáku  (x)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 49 
05 18 43 
06 02 22 42 
07 12 37 52 
08 18bN 22 57 
09 27 57 
10 27 
11 07 37 
12 07 41 
13 16 51 
14 26 56 
15 26 56 
16 24bn 26 56 
17 31 
18 01 36 
19 05 33 58 
20 28 58 
21 28 
22 07 50 
23 40b 
00 
01 
02 
03 
04 
05 15 45 
06 15 50 
07 24 55 
08 25 
09 00 35 
10 10 40 
11 10 40 
12 10 40 
13 10 40 
14 10 40 
15 10 40 
16 10 40 
17 10 43 
18 18 58 
19 33 
20 08 43 
21 14 48 
22 23b 53 
23 32b 
Jízdné a tarif
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21. do 4. hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
N - Jede ve dnech škol. vyuč.
b - Vozovna po tř. T. Bati
n - Jede dle vyuč. Filmové školy
x - Zastávka na znamení