Junior pas


Dětem s trvalým bydlištěm mimo smluvní obce nebude umožněno zakoupení J-pasu
Podle čl.II bod 8 smluv s obcemi, které dotují doplatek do ceny za žadatele o o Junior pas – žák, Junior pas – student a Mateřský pas: Místem trvalého pobytu se rozumí adresa trvalého pobytu občana dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
Cizinci s povolením k trvalému pobytu, kteří nemají občanství České republiky, nesplňují podmínku trvalého pobytu podle zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, nesplňují podmínky smluv o doplatku dotovaného jízdného a nemají nárok na zakoupení Junior pasu – žák, Junior pasu – student ani Mateřského pasu

Seznam smluvních obcí

Junior pas žákJunior pas studentMateřský pas
obec BřezniceANOnene
obec BřezůvkyANOANOne
obec LhotaANOANOANO
město OtrokoviceANOANOANO
obec ProvodovANOnene
obec TečoviceANOANOANO
statutární město ZlínANOANOANO

Postup pro vyřízení Junior pasu

Z technických důvodů nelze vyřídit Junior pas na předprodejích Českých drah (předprodeje Otrokovice, žel.st. a Zlín - železniční stanice Zlín-střed)
Dítě má vyřízenou průkazku
  • Doložit na předprodeji, že žák má trvalý pobyt ve smluvních obcích (občanský průkaz žáka nebo výpis z evidence obyvatel - originál, či úředně ověřená kopie)
  • Předat vyplněnou žádanku na žákovské jízdné s potvrzením školy, že žák plní povinnou školní docházku
  • Dítě nemá vyřízenou průkazku
  • Vyplnit žádanku na žákovské jízdné a tuto nechat opatřit potvrzením od školy, že žák plní povinnou školní docházku
  • Přijít na předprodejní místo DSZO s potvrzenou žádankou a průkazovou fotografií dítěte v rozměrech 3,5×4,5 cm (ne starší než jeden rok)
  • Doložit, že žák má trvalý pobyt ve smluvních obcích (občanský průkaz žáka nebo výpis z evidence obyvatel - originál, či úředně ověřená kopie)