Junior pas


Dětem s trvalým bydlištěm mimo smluvní obce nebude umožněno zakoupení J-pasu
K 19.9.2022 jsou smluvními obcemi: statutární město Zlín, město Otrokovice, obec Tečovice, obec Březnice, obec Březůvky a obec Lhota

Postup pro vyřízení Junior pasu

Z technických důvodů nelze vyřídit Junior pas na předprodejích Českých drah (předprodeje Otrokovice, žel.st. a Zlín - železniční stanice Zlín-střed)
Dítě má vyřízenou průkazku
  • Doložit na předprodeji, že žák má trvalý pobyt ve smluvních obcích (občanský průkaz žáka nebo výpis z evidence obyvatel - originál, či úředně ověřená kopie)
  • Předat vyplněnou žádanku na žákovské jízdné s potvrzením školy, že žák plní povinnou školní docházku
  • Dítě nemá vyřízenou průkazku
  • Vyplnit žádanku na žákovské jízdné a tuto nechat opatřit potvrzením od školy, že žák plní povinnou školní docházku
  • Přijít na předprodejní místo DSZO s potvrzenou žádankou a průkazovou fotografií dítěte v rozměrech 3,5×4,5 cm (ne starší než jeden rok)
  • Doložit, že žák má trvalý pobyt ve smluvních obcích (občanský průkaz žáka nebo výpis z evidence obyvatel - originál, či úředně ověřená kopie)