Vůz Linka Zpož. Zastávka Směr (konečná) Služba Řidič
Veškerá data jsou poskytována bez záruky.

Grafické barevné znázornění zpoždění

  0 - 2 minuty
  2 - 4 minuty
  4 - 10 minut
  větší než 10 minut

Piktogramy u vozů

vůz s přístupem k internetu prostřednictvím WiFi
vůz je vybaven klimatizací
vůz je nízkopodlažní
vůz má instalován LCD panel pro informace/reklamy
vůz je vybaven zařízením pro příjem povelů od slepých a slabozrakých
vůz je vybaven dopřednou monitorovací kamerou se záznamem
vůz je vybaven USB zásuvkami pro dobíjení drobné elektroniky