52   Zlín,Malenovice,točna - Tečovice - Zlín,Lhotka - Zlín,Chlum
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 1.9.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 1.7.2021
0
2
3
4
6
7
9
12
Zlín,Malenovice,točna  (#)
Zlín,Malenovice,křiž.  ()
Zlín,Malenovice,Tečovská  (x#)
Tečovice,Malenovská  (x#)
Tečovice  (x#)
Zlín,Lhotka,rozc.  (x#)
Zlín,Lhotka  (x#)
Zlín,Chlum  (x#)
00 
01 
02 
03 
04 41 
05 42 
06 36 
07 
08 58 
09 
10 
11 18 
12 48 
13 50 
14 
15 00 50 
16 45 
17 45 
18 50 
19 
20 
21 
22 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 18 
09 
10 18 
11 
12 30 
13 
14 
15 18 
16 
17 18 
18 58 
19 
20 
21 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
x - Zastávka na znamení