Oficiální stránky města Otrokovice Oficiální stránky města Zlín
sobota - 21.7.2018  
    hlavní  reload  zpátky
9.3.2018 - Výluka na linkách 34, 35 a 36 
19.3.-15.10.2018
9.3.2018 - Výluka na lince 33 
od 3.4.2018
Trolejbusové linky
1 2 3 4 6 7 8
9 10 11 12 13 14
Autobusové linky
31 32 33 34 35 36 37
38 51 52 53 55 70 90
školní spoje 2017/2018
  vyhledání spojení
IDOS v mobilu
Výborná free alternativa jízdních řádů bez nutnosti online připojení určená pro zařízení s OS Android
MHD v mobilu
Kompletní zastávkové jízdní řády
Platnost od 30.6.2018
 trolejbusové (4 218kB, 12.7.2018)
Platnost od 30.6.2018
 autobusové (3 932kB, 18.6.2018)
Sloučené (vybrané) zastávkové JŘ
 sloučené JŘ (1 435kB, 15.6.2018)
Žádanky na časové jízdenky
 občanská (69kB, 12.6.2018)
 důchodcovská (72kB, 12.6.2018)
 mateřská (72kB, 12.6.2018)
 žákovská/studentská (77kB, 12.6.2018)
DSZO s.r.o.
Podvesná XVII/3833
760 92  Zlín
Tel.: 577 052 111
Dispečink / MHD informace
Tel: 577 052 163
E-mail: 
  MHD Doprava - tarifní podmínky  

Změna cen od 1.1.2012Jízdenky základní nepřestupné (platí pro všechna pásma)
doba platnosti typ jízdenky / bližší specifikace cena
20 minut pro jednu jízdu 12,- Kč
20 minut pro čtyři jízdy 46,- Kč
20 minut pro jednu jízdu (koupená u řidiče) 20,- Kč
Platí pro:
 • cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD

Jízdenky základní přestupné (platí pro všechna pásma)
doba platnosti typ jízdenky / bližší specifikace cena
30 minut pro jedno použití 15,- Kč
30 minut pro čtyři použití 58,- Kč
50 minut pro jedno použití 18,- Kč
50 minut pro čtyři použití 70,- Kč
50 minut pro jedno použití
(pes, zavazadlo, kočárek bez dítěte)
12,- Kč
Platí pro:
 • cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD
Poznámka:
 • pro zavazadlo, psa a kočárek bez dítěte platí stejný typ jízdenky, jakým je základní 20 minutová nepřestupní jízdenka pro jednu jízdu, s tím, že časová platnost v tomto případě je stanovena na 50 minut.
 
Jízdenky zlevněné přestupné (platí pro všechna pásma)
doba platnosti typ jízdenky / bližší specifikace cena
50 minut pro jedno použití 9,- Kč
50 minut pro čtyři použití 34,- Kč
50 minut pro školní kolektiv 110,- Kč
Platí pro:
 • děti od dosažení 6-ti let do dovršení 15-ti let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)
  (ve věku 10-15 let je stanovena povinnost prokázat se průkazem s fotkou, jménem a datumem narození)
 • rodiče na mateřské/rodičovské dovolené pouze po dobu pobírání dávek (maximálně však do 3 let dítěte) s podmínkou předložení potvrzeného kmenového listu - průkazky “M”
 • občany, kteří pobírají starobní důchod a občany se III. stupněm invalidity do dovršení 70 let s podmínkou předložení platného nepřenosného kupónu S-PAS
 • školní kolektiv = max. 30 dětí od 6 do 15 let s dvoučlenným pedagogickým dozorem
Poznámka:
 • jízdenku pro školní kolektiv vydávají pouze předprodejní místa, a to ve formě kupónu
 
Jízdenky denní a vícedenní (platí pro všechna pásma)
doba platnosti typ cena
1 den (24 hod.) obyčejná 70,- Kč
7 dnů (168 hod.) obyčejná 180,- Kč
1 den (24 hod.) zlevněná 35,- Kč
7 dnů (168 hod.) zlevněná 90,- Kč
Zlevněné jízdenky platí pro:
 • děti od dosažení 6-ti let do dovršení 15-ti let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)
  (ve věku 10-15 let je stanovena povinnost prokázat se průkazem s fotkou, jménem a datumem narození)
 • rodiče na mateřské/rodičovské dovolené pouze po dobu pobírání dávek (maximálně však do 3 let dítěte) s podmínkou předložení potvrzeného kmenového listu - průkazky “M”
 • občany, kteří pobírají starobní důchod a občany se III. stupněm invalidity do dovršení 70 let s podmínkou předložení platného nepřenosného kupónu S-PAS
 
Základní předplatné nepřenosné kupóny - občanské
pásmo doba platnosti
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců
A 380,- Kč 990,- Kč 1630,- Kč
B 320,- Kč 830,- Kč 1380,- Kč
C 320,- Kč 830,- Kč 1380,- Kč
A,B 420,- Kč 1090,- Kč 1810,- Kč
B,C 380,- Kč 990,- Kč 1630,- Kč
A,B,C 480,- Kč 1250,- Kč 2060,- Kč
Platí pro:
 • cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD.
 • kmenový list je označen písmenem "O" (občanský)
 
Zlevněné předplatné nepřenosné kupóny
pásmo žáci (Ž), mateřské (M) studenti (S) důchodci (D)
1 měsíc 3 měsíce 1 měsíc 3 měsíce 1 měsíc 3 měsíce
A 190,- Kč 495,- Kč 190,- Kč 495,- Kč 250,- Kč 660,- Kč
B 160,- Kč 415,- Kč 160,- Kč 415,- Kč 210,- Kč 550,- Kč
C 160,- Kč 415,- Kč 160,- Kč 415,- Kč 210,- Kč 550,- Kč
A,B 210,- Kč 545,- Kč 210,- Kč 545,- Kč 280,- Kč 730,- Kč
B,C 190,- Kč 495,- Kč 190,- Kč 495,- Kč 250,- Kč 660,- Kč
A,B,C 240,- Kč 625,- Kč 240,- Kč 625,- Kč 320,- Kč 830,- Kč
Platí pro:
 • děti od dosažení 6 let do skončení povinné školní docházky (žákovský "Ž")
 • žáky a studenty středních a vysokých škol-nejdéle do dovršení 26 let, podle zvláštních právních předpisů (školský zákon a zákon o vysokých školách) s výjimkou studentů trvale pracovně činných podle zvláštního právního předpisu (z. o státní sociální podpoře) (studentský "S"). Nárok na zlevněné předplatné nemají účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového a rekvalifikačního studia, studia při zaměstnání a kombinovaného studia
 • občany, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně do dovršení 70 let s podmínkou zakoupení nepřenosného Senior-pasu (důchodcovský "D")
 • rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené pobírající dávky s dítětem ve věku do dovršení maximálně 3 let (bez podmínky společné cesty s dítětem) (mateřský "M")
 
Zvláštní předplatné nepřenosné kupóny
pásmo držitelé senior-pasu dárci krve (Jánského plaketa)
6 měsíců 12 měsíců 12 měsíců
A - - 1790,- Kč
B - - 1520,- Kč
C - - 1520,- Kč
A,B - - 1990,- Kč
B,C - - 1790,- Kč
A,B,C 165,- Kč 330,- Kč 2270,- Kč
Platí pro:
 • pro občany ČR a osoby s trvalým pobytem na území ČR starší 70 let
 • občany, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně do dovršení 70 let, které S-pas ospravedlňuje k využívání zlevněných předplatních kupónů a jízdenek
 • držitele zlaté Jánského plakety za 40 bezplatných odběrů krve a vyšších stupňů ocenění

   
spojovatelka
577 052 111
  
webmaster
  
new