Seriál: Historie MHD na Zlínsku

Bývalý ředitel DSZO (1993–2000) a dlouholetý ředitel Sdružení dopravních podniků ČR Ing. Antonín Macháček vzpomíná na začátky hromadné dopravy na Zlínsku
14. 5. 2024

35 let trolejbusů na Jižních Svazích – část 2

Sídliště Jižní Svahy s dokončenou trolejbusovou tratí jsme opustili koncem roku 1988. Nová měnírna, podmiňující provoz, však nebyla doposud dokončena, a tak se rozplynul i předpokládaný […]
6. 5. 2024

35 let trolejbusů na Jižních Svazích

V letošním roce, tzn. 2024, uplyne již 35 let od zavedení trolejbusové dopravy do největšího zlínského sídliště Jižní Svahy. Tato nejvýznamnější trolejbusová investiční akce od zahájení […]
23. 1. 2024

K osmdesátinám trolejbusů ve Zlíně a Otrokovicích

Osmdesát let uplyne 27. ledna 2024 od slavnostního zahájení provozu trolejbusů ve Zlíně. Z pohledu lidského života jde už o docela požehnaný věk. Současníci této události […]
15. 12. 2023

Jízdné, jízdenky – 5. část

Počátkem 90. let se ceny jízdného, tak jako ostatně všechny ceny, pohnuly směrem vzhůru. Bylo zřejmé, že tento pohyb bude dynamický, a začaly se objevovat názory, […]
30. 11. 2023

Jízdné, jízdenky – 4. část

Mechanické odbavování cestujících neboli MOC – takový název se vžil pro nový odbavovací systém. Jeho hlavním atributem je nákup jízdních dokladů předem mimo vozidlo, označení či […]
23. 11. 2023

Jízdné, jízdenky – 3. část

Postupné omezování provozu MHD s průvodčími vytvořilo podmínky ke změně tarifních podmínek Začaly platit v tehdejším DPMG od 1. 2. 1968. Vláda tehdy v návaznosti na […]
18. 7. 2023

Jízdné, jízdenky – 2. část

Po osvobození v květnu roku 1945, kdy pravidelný provoz trolejbusové dopravy ve Zlíně trval rok a dva měsíce, došlo k dílčí úpravě tarifních podmínek. Zrušena byla […]
9. 5. 2023

Jízdné, jízdenky

Jízdné, jeho placení a výběr jsou neoddělitelnou součástí provozu a ještě více ekonomiky MHD. Už dříve jsme konstatovali, že při budování nových dopravních systémů v předminulém […]