Oficiální stránky města Otrokovice Oficiální stránky města Zlín
pondělí - 19.3.2018  
    hlavní  reload  zpátky
9.3.2018 - Výluka na linkách 34, 35 a 36 
19.3.-15.10.2018
9.3.2018 - Výluka na lince 33 
od 3.4.2018
Trolejbusové linky
1 2 3 4 6 7 8
9 10 11 12 13 14
Autobusové linky
31 32 33 34 35 36 37
38 51 52 53 55 70 90
školní spoje 2017/2018
  vyhledání spojení
IDOS v mobilu
Výborná free alternativa jízdních řádů bez nutnosti online připojení určená pro zařízení s OS Android
MHD v mobilu
Kompletní zastávkové jízdní řády
Platnost od 1.10.2017
 trolejbusové (4 207kB, 26.9.2017)
Platnost od 19.3.2018
 autobusové (3 850kB, 19.3.2018)
Sloučené (vybrané) zastávkové JŘ
 sloučené JŘ (1 308kB, 26.9.2017)
Žádanky na časové jízdenky
 občanská (56kB, 2.2.2007)
 důchodcovská (51kB, 17.7.2006)
 mateřská (50kB, 17.7.2006)
 žákovská/studentská (57kB, 30.8.2006)
DSZO s.r.o.
Podvesná XVII/3833
760 92  Zlín
Tel.: 577 052 111
Dispečink / MHD informace
Tel: 577 052 163
E-mail: 
  Společnost DSZO, s.r.o. - Tiskové zprávy  
26.1.2016 - Trolejbusy ve Zlíně slaví 72 let. Přepravují cestující zcela bez emisí
Zpravidla bez velkých oslav míjíme každoročně 27. ledna výročí slavnostního zahájení trolejbusové dopravy ve Zlíně. Letos tomu bude již 72 let od chvíle, kdy do ulic baťovského Zlína, tehdy ještě v těžkém období protektorátu, vyjely a začaly přepravovat cestující první tři trolejbusy.

„Slavnostní zahájení trolejbusového provozu se ve Zlíně uskutečnilo 27. ledna 1944. Stalo se tak uprostřed zimy a v lednu nebývá počasí na velké oslavování. Pro život tohoto města to byl ale významný okamžik a obyvatelé Zlína a později i Otrokovic z něho mají trvalý prospěch,“ řekl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

Za dvaasedmdesát let přepravily trolejbusy ve zlínské aglomeraci zřejmě již hodně přes miliardu cestujících (nyní v celém systému MHD přes 30 milionů za rok, z toho asi dvě třetiny připadají na trolejbusy). Během této doby bylo ve Zlíně a Otrokovicích zařazeno do provozu přibližně 390 krátkých i dlouhých trolejbusů, většinou nově zakoupených.

„Pro elektricky poháněná vozidla městské hromadné dopravy je podstatné, že mají v ulicích měst nulové emise plynných látek, což u autobusů nedokáže zajistit ani ten nejdokonalejší katalyzátor. Trolejbusy mají oproti autobusům také nižší hladinu hlučnosti,“ poznamenal Josef Kocháň.

O jaké množství škodlivých látek trolejbusová doprava ulice Zlína a Otrokovic ušetřila? DSZO si nedávno spočítala, jak by vypadala produkce emisí v případě, že by byl trolejbusový provoz ve Zlíně a Otrokovicích nahrazen autobusovou dopravou. Například kdyby v roce 1995 všechny kilometry, které ujely v síti MHD elektrické trolejbusy, ujely místo nich autobusy s tehdy rozšířenou normou motorů Euro 0, vypustily by za rok v ulicích Zlína a Otrokovic přes 57 tun znečišťujících látek Nox, PM10, SO2. V roce 2014 – pro převládající motorovou normu Euro 4 – by to bylo stále ještě asi 19,5 tuny těchto znečišťujících látek. A i kdyby byly použity autobusy poháněné plynem CNG, hmotnost jejich emisí by za rok dosahovala stále ještě asi čtyř tun. Ve výpočtu jsou uplatněny normativní hodnoty emisí z dokumentu, který sloučí jako podklad pro stanovení indikátorů při nákupu vozidel spolufinancovaných z evropských fondů. „Výroba elektřiny také není bez emisí, ale komíny velkých tepelných elektráren lze lépe odsiřovat, zbavovat škodlivých látek i důsledněji monitorovat než jednotlivé výfuky mobilních zdrojů znečištění na silnicích,“ konstatoval vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

„Trolejbusovou dopravu ve Zlíně je třeba dále podporovat a rozvíjet, neboť je to jeden ze základních pilířů, bez kterého si fungování veřejné hromadné dopravy ve Zlíně už ani neumíme představit,“ řekl zlínský radní Josef Novák, který má na starosti oblast dopravy.

Pokračováním trendu podpory elektrické hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích bude v letošním roce také pořízení dvou nových trolejbusů, které budou vybaveny pro kratší nezávislou jízdu mimo trolejové vedení (do 12 km) místo dieselagregátem trakčními bateriemi. Ty se budou během jízdy pod trolejovým vedením opět dobíjet.

přehled všech tiskových zpráv
   
spojovatelka
577 052 111
  
webmaster
  
new