Oficiální stránky města Otrokovice Oficiální stránky města Zlín
neděle - 18.3.2018  
    hlavní  reload  zpátky
9.3.2018 - Výluka na linkách 34, 35 a 36 
19.3.-15.10.2018
9.3.2018 - Výluka na lince 33 
od 3.4.2018
Trolejbusové linky
1 2 3 4 6 7 8
9 10 11 12 13 14
Autobusové linky
31 32 33 34 35 36 37
38 51 52 53 55 70 90
školní spoje 2017/2018
  vyhledání spojení
IDOS v mobilu
Výborná free alternativa jízdních řádů bez nutnosti online připojení určená pro zařízení s OS Android
MHD v mobilu
Kompletní zastávkové jízdní řády
Platnost od 1.10.2017
 trolejbusové (4 207kB, 26.9.2017)
Platnost od 19.3.2018
 autobusové (5 079kB, 9.3.2018)
Sloučené (vybrané) zastávkové JŘ
 sloučené JŘ (1 308kB, 26.9.2017)
Žádanky na časové jízdenky
 občanská (56kB, 2.2.2007)
 důchodcovská (51kB, 17.7.2006)
 mateřská (50kB, 17.7.2006)
 žákovská/studentská (57kB, 30.8.2006)
DSZO s.r.o.
Podvesná XVII/3833
760 92  Zlín
Tel.: 577 052 111
Dispečink / MHD informace
Tel: 577 052 163
E-mail: 
  Společnost DSZO, s.r.o. - Tiskové zprávy  
31.3.2017 - Ve vozidlech MHD se běžně přepravují i jízdní kola
V trolejbusech a autobusech MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice lze od loňského července přepravovat na všech linkách, o víkendech i v pracovních dnech, také jízdní kola. Tato nová služba cestujícím se osvědčila a zůstává v nabídce DSZO i nadále.

„Pokud zrovna není prostor pro zavazadla v trolejbusu nebo autobusu obsazen dětskými kočárky nebo invalidním vozíkem, které mají před cyklisty přednost, rádi nabízíme kapacitu našich vozidel i ke svezení jízdních kol. Pro cestující to může být atraktivní zejména při zdolávání kopců a překonávání výškových rozdílů na okrajích města,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Od července 2016 svezou vozidla MHD cestujícím jejich jízdní kola při dodržení stanovených podmínek v kterémkoli úseku sítě i v kteroukoli dobu. „Během devíti měsíců, kdy je toto plošné povolení přepravy jízdních kol v platnosti, se v této souvislosti nevyskytly žádné závažné problémy. Přepravní kapacita našich spojů je zpravidla dostatečná, aby umožňovala svézt ve vozidle cestujícím i několik jízdních kol,“ řekl vedoucí dopravního úseku Pavel Nosálek.

Pro přepravu jízdního kola ve vozidle MHD si cestující koupí jízdenku jako za spoluzavazadlo – tedy jízdenku za 12 Kč, která u zavazadla platí 50 minut a je přestupná. Pokud je však cestující držitelem platné časové jízdenky DSZO, může přepravovat ve vozidle MHD jedno jízdní kolo zdarma.

Podrobnosti o přepravě jízdních kol ve vozidlech MHD jsou obsaženy ve Smluvních přepravních podmínkách DSZO:
 • a) K přepravě jízdního kola a k nástupu cestujícího s kolem do vozidla, je třeba vždy souhlasu řidiče vozidla. Za souhlas je považováno např. souhlasné kývnutí řidiče hlavou apod.
 • b) Není-li řidičem stanoveno jinak, může jeden cestující přepravovat pouze jedno jízdní kolo.
 • c) Není-li řidičem stanoveno jinak, nesmí být ve vozidle více než jedno jízdní kolo. To neplatí pro speciální vozidla upravená pro přepravu jízdních kol.
 • d) Přepravu dalších jízdních kol může řidič vozidla povolit, pokud to provozní poměry (především obsazenost vozidla) dovolují.
 • e) Cestující s jízdním kolem nastupuje do vozidla a vystupuje z vozidla jen dveřmi označenými symbolem dětského kočárku.
 • f) Výstup z vozidla s jízdním kolem je cestující povinen včas řidiči oznámit použitím signalizačního zařízení „Znamení k řidiči“. Ve všech případech musí dát cestující signál zřetelně a včas, aby řidič mohl na signál bezpečně zareagovat.
 • g) Cestující je povinen jízdní kolo umístit ve vyhrazeném prostoru ve vozidle, zajistit je proti samovolnému pohybu a učinit taková opatření, aby nedošlo ke zranění dalších cestujících, znečištění nebo poškození jejich oděvů, zavazadel nebo jiných věcí, znečištění, příp. poškození vozidla či zařízení vozidla.
 • h) Cestující musí mít jízdní kolo pod dohledem po celou dobu přepravy.
 • i) Průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen.
 • j) Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže je ve vozidle přepravován dětský kočárek s dítětem nebo osoba na vozíku pro invalidy nebo pokud přepravní frekvence a obsazenost vozidla tuto přepravu neumožňuje nebo ztěžuje.
 • k) Přeprava cestujícího s dětským kočárkem nebo cestujícího na invalidním vozíku má při nástupu do vozidla přednost před přepravou jízdního kola. Při současném nástupu na zastávce do vozidla má přeprava kočárku pro spolucestující dítě a vozíku pro invalidy přednost před přepravou jízdních kol i dalších spoluzavazadel. Přeprava vozíku pro invalidy má přednost před přepravou dětského kočárku s dítětem.
 • l) Jízdní kolo je pro účely přepravní kontroly posuzováno jako spoluzavazadlo, cestující za jeho přepravu platí cenu stanovenou tarifem.
 • m) Osoby mladší 12 let mohou přepravovat jízdní kolo pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • n) Ve speciálním vozidle upraveném pro přepravu jízdních kol se nesmí v prostoru pro jízdní kola přepravovat kočárky nebo vozíky pro invalidy.
 • o) Přeprava jízdních kol nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy a nesmí být na obtíž ostatním cestujícím. Řidič může odmítnout přepravu znečištěných jízdních kol.

přehled všech tiskových zpráv
   
spojovatelka
577 052 111
  
webmaster
  
new