Oficiální stránky města Otrokovice Oficiální stránky města Zlín
pátek - 21.9.2018  
    hlavní  reload  zpátky
9.3.2018 - Výluka na linkách 34, 35 a 36 
19.3.-16.11.2018
9.3.2018 - Výluka na lince 33 
od 3.4.2018
Trolejbusové linky
1 2 3 4 6 7 8
9 10 11 12 13 14
Autobusové linky
31 32 33 34 35 36 37
38 51 52 53 55 70 90
školní spoje 2018/2019
  vyhledání spojení
IDOS v mobilu
Výborná free alternativa jízdních řádů bez nutnosti online připojení určená pro zařízení s OS Android
MHD v mobilu
Kompletní zastávkové jízdní řády
Platnost od 30.6.2018
 trolejbusové (4 219kB, 21.8.2018)
Platnost od 30.6.2018
 autobusové (3 934kB, 21.8.2018)
Sloučené (vybrané) zastávkové JŘ
 sloučené JŘ (1 439kB, 21.8.2018)
Žádanky na časové jízdenky
 občanská (69kB, 12.6.2018)
 důchodcovská (72kB, 12.6.2018)
 mateřská (72kB, 12.6.2018)
 žákovská/studentská (77kB, 12.6.2018)
DSZO s.r.o.
Podvesná XVII/3833
760 92  Zlín
Tel.: 577 052 111
Dispečink / MHD informace
Tel: 577 052 163
E-mail: 
  Společnost DSZO, s.r.o. - Tiskové zprávy  
21.8.2017 - Trolejbusem čtverkou dojedete v příštím roce až k ZOO Lešná
Takřka revoluční změna nastane už někdy na podzim příštího roku v organizaci MHD v místních částech Kostelec, Štípa a Velíková. K ZOO Lešná budou jezdit trolejbusy linky 4. Zvýší se počet spojů, v dané lokalitě ubude decibelů hluku i emisí výfukových plynů.

„Podporujeme každé zlepšení dopravní obslužnosti MHD v místních částech, proto prodloužení trolejbusové linky 4 je krok správným směrem. Bude to velká změna, která přinese atraktivní a kvalitní dopravu bateriovými trolejbusy v místních částech Kostelec a Štípa. Co se týká četnosti spojů, polepší si kromě Kostelce a Štípy také Velíková,“ prohlásil radní Josef Novák, do jehož kompetencí patří DSZO.

Základní princip připravované změny spočívá v tom, že se současná trolejbusová linka 4 díky nasazení nových bateriových trolejbusů prodlouží z Vršavy mimo trolejové vedení až do Kostelce a Štípy a k ZOO Lešná. Trolejbusy poháněné elektrickou energií z akumulátorů tam budou zajíždět v pravidelném intervalu patnácti či dvaceti minut. Tak časté spojení prostřednictvím MHD s centrem města tato část Zlína ještě nikdy neměla. Dosavadní autobusy linek 34, 35, 36 jezdí tímto směrem víceméně nepravidelně a někdy i v hodinových či delších časových rozestupech.

Po návratu z nezatrolejovaného úseku trolejbusy linky 4 na Vršavě opět nasadí sběrače a během další jízdy pod trolejí se budou jejich baterie dobíjet na plnou kapacitu.
Na trolejbusovou linku 4 ze Zlína-Podhoří přes Vršavu až k ZOO Lešná naváže ve Štípě samostatná autobusová linka, která bude odtud jezdit v intervalu 30 nebo 40 minut do Velíkové. Tento autobus bude odjíždět z přestupní zastávky ve Štípě tak, aby navazoval na příjezd trolejbusu ze Zlína (zpravidla každého druhého spoje linky 4) a cestující zde nemuseli dlouho čekat. Stejný způsob dopravy z Velíkové do Zlína by fungoval i v opačném směru. Přitom zůstanou zachovány i některé dosavadní přímé autobusové spoje, které jezdí z Velíkové až do Otrokovic.
„K této významné změně v organizaci MHD k ZOO Lešná a do místních částí Kostelec, Štípa a Velíková nás vedou dobré zkušenosti s využíváním nových bateriových trolejbusů. Bez nutnosti budovat nákladné trolejové vedení můžeme prodloužit současnou trolejbusovou linku přibližně o deset kilometrů (součet obou směrů jízdy) a zajistit bezemisní a tichou MHD v pravidelných intervalech, kratších než dosud, obyvatelům Kostelce a Štípy,“ řekl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň. DSZO tak reaguje na příchod nové techniky – trolejbusů s kapacitními trakčními bateriemi – a rychle využívá v praxi její nové možnosti, které bezbateriové trolejbusy neměly.

Základní podmínkou realizace tohoto projektu je pořízení sedmi nových bateriových trolejbusů. DSZO již vyhlásila výběrové řízení na jejich dodavatele. Předpokládá se, že nákup flotily nových vozů by se mohl uskutečnit během prvních tří čtvrtletí roku 2018, aby se někdy v podzimním období příštího roku změna systému dopravy v Kostelci, Štípě a Velíkové mohla spustit. Tato investice je součástí Integrovaného plánu rozvoje území Zlína a asi 80 procent nákladů by měla pokrýt dotace z prostředků EU.

přehled všech tiskových zpráv
   
spojovatelka
577 052 111
  
webmaster
  
new