Automaty na jízdenky

Seznam zastávek s automaty na jízdenky

 • Baťova nemocnice
 • Cigánov
 • Česká
 • Dlouhá (oba směry)
 • Družstevní
 • Dřevnická
 • Jižní Svahy,Kocanda
 • Jižní Svahy,Středová
 • Křiby
 • Kvítkovice,Zlínská
 • Lešná ZOO
 • Louky,Růžová
 • Malenovice,křiž.
 • Malenovice,ZPS
 • Náměstí Míru
 • Náměstí Práce (oba směry)
 • Obeciny
 • Otrokovice,náměstí (oba směry)
 • Otrokovice,Štěrkoviště
 • Otrokovice,žel.st.
 • Padělky IX.
 • Podhoří,sídliště
 • Poliklinika
 • Pošta
 • Prštné
 • Slovenská
 • Slunečná
 • Společenský dům
 • Školní
 • U Mlýna
 • U Zámku (oba směry)
 • Vršava

Návod na obsluhu jízdenkového automatu

Automat neakceptuje mince, které neodpovídají daným parametrům
1

Kontrola funkčnosti automatu

 • — pokud je automat funkční, na displeji se zobrazuje střídavě text „zvolte druh jízdného“ a aktuální den, datum a čas
 • — pokud je automat mimo provoz, bliká červené světlo a na displeji se zobrazuje text „automat je mimo provoz“ a „tel. 577 052 163“
 • — v případě nefunkčnosti automatu volejte dispečink DSZO, s.r.o. – tel. 577 052 163 nebo tuto skutečnost sdělte kterémukoliv řidiči MHD
2

Volba jízdenky

 • — zvolte jízdenku dle nabídky stisknutím příslušného tlačítka např. „přestupná 30 minut – cena 18 Kč“
 • — počet a druh jízdenek lze zvolit opakovaným stisknutím příslušného tlačítka (lze kombinovat různé druhy a počty jízdenek do výše 10-ti kusů)
 • — na displeji se zobrazí přijímané hodnoty mincí (1, 2, 5, 10, 20, 50)
 • — otevře se prostor pro vhoz mincí
3

Platba

 • — mince vhazujte po jedné a zvolna, protože po každé vhozené minci se prostor pro vhoz mince uzavře a znova otevře
 • — na displeji se zobrazuje částka zbývající do ceny nákupu jízdenek
 • —pokud dochází k propadání mincí hodnoty 10 a 20 Kč, použijte k platbě, prosím, mince v hodnotě 1, 2 a 5 Kč v částce přesně odpovídající ceně jízdenek – automat v daném případě nemá dostatečný počet mincí na vrácení
 • — po uhrazení kompletní částky se na displeji zobrazí text „vyřizuji vaši žádost, moment“
 • — případný přeplatek je vrácen během tisku jízdenky
4

Storno platby

 • — v případě špatně zvolené jízdenky zmáčkněte tlačítko „Storno“
 • — vhozený obnos vám bude vrácen
 • — v případě nefunkčnosti tlačítka „Storno“ vyčkejte cca. 20 sekund, po jejichž uplynutí vám automat mince vrátí sám