Historická vozidla

27. 1. 1944 byl provoz zahájen třemi trolejbusy typu FBW-BBC. Vozy s podvozky Brozincevič a elektrickou výzbrojí Brown-Boweri měly karosérie vyrobené podle dokumentace švýcarské firmy Tuscher + Co., Zurich.Dosahovaly max. 50 km/h. Každý tento vůz měl kapacitu 26 sedících a 45 stojících. Sedadla byla uspořádána podélně. Do konce roku 1944 byly dány do provozu další dva trolejbusy FBW-BBC. V roce 1947 byly do provozu zařazeny další tři vozidla typu FBW-BBC. Všechny tyto trolejbusy byly vyřazeny z provozu v letech 1964-1965
V roce 1948 a 1949 bylo do provozu zařazeno dalších osm trolejbusů typu Vetra-ČKD. Tyto trolejbusy byly vybaveny vozovou skříní a některými mechanickými částmi trolejbusu Vetra z Francie a elektrickou výzbrojí ČKD. Kapacita byla pro 25 sedících a 50 stojících cestujících při podélném uspořádání sedadel. Dosahovaly rychlosti až 50 km/hodinu. Z provozu byly vyřazeny v roce 1963
Další trolejbusy pak byly do provozu zařazeny v roce 1951 (4 ks 7Tr2) a v roce 1954 (6 ks 7Tr4). Tyto vozy konstrukčně navazovaly na tuzemskou vývojovou řadu Škoda. Dosahovaly rychlosti 50-56 km/h. Vozy 7Tr2 měly podélné uspořádání sedadel při obsazení 24 sedících a 58 stojících. Ostatní série, tedy i 7Tr4 měly již příčné uspořádání sedadel a kapacitu 19 až 21 sedících a 59 až 61 stojících (celkem 80 míst). Vozy 7 Tr byly z provozu vyřazovány v letech 1967 – 1969.
Další ve vývojové řadě trolejbusů Škoda jsou vozy 8 Tr. Ve Zlíně byly do provozu zařazovány v průběhu let 1957 až 1960 v celkovém počtu 17 vozů (1957 – 3 ks 8Tr3, 1958 – 2 ks 8Tr4 a 1 ks 8Tr6, 1959 – 6 ks 8Tr8, 1960 – 5 ks 8Tr9). Tento typ byl odvozen od typu 7Tr a měl shodné mechanické části. Byl shodný i co do tvaru karoserie, kapacity cestujících a dosahované rychlosti. Z provozu bylo těchto 17 trolejbusů vyřazeno v průběhu let 1973 až 1978.
Od roku 1963 do roku 1980 byly do provozu zařazovány vozy typu 9 TR (1963 – 3 ks 9 Tr 2, 9 ks 8 Tr 4, 1965 – 9 ks 9 Tr 6, 3 ks 9 Tr 7, 6 ks 9 Tr 8, 1968 – 2 ks 9 Tr 12, 5 ks 9 Tr 13, 1969 – 4 ks 9 Tr 14, 1973 – 1974 – 11 ks 9 Tr 19, 1974 – 1975 – 9 ks 9 Tr 20, 1978 – 9 ks 9 Tr H 25, 1979 – 13 ks 9 Tr HT 26, 1980 – 16 ks 9 Tr HT 28). Tyto vozy měly řadu skupin shodných s vozy Tr 8, ale měly moderněji provedenou karoserii. Elektrická výzbroj byla u těchto trolejbusů postupně zlepšována. Od roku 1979 jsou dodávány vozy s tyristorovou regulací. Trolejbusy 9 Tr dosahovaly maximální rychlosti 60 km/hod. Kapacita byla pro 26 sedících a 42 stojících osob. Ve Zlíně jich postupně bylo do provozu zařazeno celkem 99. První z těchto vozidel byly z provozu vyřazovány od roku 1978 a poslední byl vyřazen v roce 1992.
V tomto roce (1992) byl vozový park sólo vozidel zcela nahrazen trolejbusy typu 14 Tr. Tento typ se výrazně odlišuje tvarem karoserie, avšak využívá zásadní konstrukční řešení trolejbusů Škoda, zejména předností ověřených při posledních sériích vozů řady 9 Tr. První tohoto typu byl zařazen do provozu ve Zlíně v roce 1981 a poslední v roce 1992 (1981 – 1982 – 3 ks 14 Tr0, 1982 – 1984 – 8 ks 14 Tr10, 1991 – 1992 – 15 ks 14 Tr11, 1995 - 2 ks). Celkem jich bylo zařazeno do provozu 41 ks, z kterých je dodnes v provozu 37. Trolejbus dosahuje rychlosti 65 km/hod.
Vozy Škoda-Sanos vznikly na základě spolupráce Škody a jugoslávské firmy FAS Skopje. Karoserie je použita z upraveného autobusu FAS 200 a elektrická část je shodná s výzbrojí trolejbusů 14 Tr. Tyto vozy dosahují maximální rychlosti 65 km/hod. Obsaditelnost je celkem 143 osob, z toho 45 míst k sezení a 98 míst k stání. První trolejbus Škoda-Sanos byl zařazen do provozu v roce 1983 a poslední v roce 1987. Celkem jich bylo zařazeno 31 (1983 – 1 ks Škoda-Sanos 00, 1984 – 6 ks Škoda-Sanos 01, 1985-1987 – 24 ks Škoda Sanos 02)
Spolupráce s Jugoslávci byla přerušena a vozy Škoda-Sanos se přestaly vyrábět. Od roku 1990 byly do provozu zařazovány kloubové vozy typu 15 Tr. Celkem jich bylo zařazeno 9 (v roce 1989 – 1 prototyp, 1990 – 5 ks 15 Tr 02/6, 1991 - 4 ks, 1992 – 3 ks 15 Tr 08/6, 1995-96 2 ks, 1997 - 6 ks, 1998 - 7 ks, 1999 - 5 ks). Dodnes jsou všechny v provozu, z toho dva v Ostravě. Trolejbus 15 Tr je koncepčně odvozený od typu 14 Tr. Dosahuje rychlosti 65 km/hod. Jeho obsaditelnost je 145 osob, z toho 45 míst na sezení a 100 k stání.