Jízdné a tarify

Jízdenky základní přestupné

Platí pro:
 • všechna pásma
 • cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD
Doba platnostiTyp jízdenky / bližší specifikaceCena
30 minut pro jednu jízdu18,- Kč
60 minut pro jednu jízdu24,- Kč
60 minut pro jednu jízdu (nákup u řidiče)30,- Kč
60 minut pro jedno použití (pes, zavazadlo, kočárek bez dítěte)18,- Kč

Jízdenky zlevněné přestupné

Platí pro:
 • všechna pásma
 • děti od dosažení 6-ti let do dovršení 15-ti let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)
 • rodiče na mateřské/rodičovské dovolené pouze po dobu pobírání dávek (maximálně však do 3 let dítěte) s podmínkou předložení potvrzeného kmenového listu - průkazky “M”
 • školní kolektiv = max. 30 dětí od 6 do 15 let s dvoučlenným pedagogickým dozorem (jízdenku pro školní kolektiv vydávají pouze předprodejní místa, a to ve formě kupónu)
Doba platnostiTyp jízdenky / bližší specifikaceCena
60 minut pro jedno použití12,- Kč
60 minut pro školní kolektiv140,- Kč

Jízdenky denní a vícedenní

Platí pro:
 • všechna pásma
Zlevněné jízdenky platí pro:
 • děti od dosažení 6-ti let do dovršení 15-ti let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)
 • rodiče na mateřské/rodičovské dovolené pouze po dobu pobírání dávek (maximálně však do 3 let dítěte) s podmínkou předložení potvrzeného kmenového listu - průkazky “M”
Doba platnostiTyp jízdenkyCena
1 den (24 hod.) obyčejná100,- Kč
7 dnů (168 hod.) obyčejná270,- Kč
1 den (24 hod.) zlevněná50,- Kč
7 dnů (168 hod.) zlevněná135,- Kč

Základní předplatné nepřenosné kupóny

Platí pro:
 • cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD
 • kmenový list je označen písmenem "O" (občanský)
Doba platnosti
Pásmo1 měsíc3 měsíce6 měsíců
A490,- Kč1.290,- Kč2.120,- Kč
B420,- Kč1.080,- Kč1.790,- Kč
C420,- Kč1.080,- Kč1.790,- Kč
A,B550,- Kč1.420,- Kč2.350,- Kč
B,C490,- Kč1.290,- Kč2.120,- Kč
A,B,C620,- Kč1.630,- Kč2.680,- Kč

Zlevněné předplatné nepřenosné kupóny (tab. 1)

Platí pro:
 • děti od dosažení 6 let do skončení povinné školní docházky (žákovský "Ž")
 • žáky a studenty středních a vysokých škol-nejdéle do dovršení 26 let, podle zvláštních právních předpisů (školský zákon a zákon o vysokých školách) s výjimkou studentů trvale pracovně činných podle zvláštního právního předpisu (z. o státní sociální podpoře) (studentský "S"). Nárok na zlevněné předplatné nemají účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového a rekvalifikačního studia, studia při zaměstnání a kombinovaného studia
Žáci (Ž)Studenti (S)
Pásmo1 měsíc3 měsíce12 měsíců1 měsíc3 měsíce
A250,- Kč640,- Kč1.980,- Kč250,- Kč640,- Kč
B210,- Kč540,- Kč1.660,- Kč210,- Kč540,- Kč
C210,- Kč540,- Kč1.660,- Kč210,- Kč540,- Kč
A,B270,- Kč710,- Kč2.180,- Kč270,- Kč710,- Kč
B,C250,- Kč640,- Kč1.980,- Kč250,- Kč640,- Kč
A,B,C310,- Kč810,- Kč2.500,- Kč310,- Kč810,- Kč

Zlevněné předplatné nepřenosné kupóny (tab. 2)

Platí pro:
 • rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené pobírající dávky s dítětem ve věku do dovršení maximálně 3 let (bez podmínky společné cesty s dítětem) (mateřský "M")
mateřská/rodičovská (M)
Pásmo1 měsíc3 měsíce
A250,- Kč640,- Kč
B210,- Kč540,- Kč
C210,- Kč540,- Kč
A,B270,- Kč710,- Kč
B,C250,- Kč640,- Kč
A,B,C310,- Kč810,- Kč

Zvláštní předplatné nepřenosné kupóny (tab. 1)

Platí pro:
 • držitele zlaté Jánského plakety za 40 bezplatných odběrů krve a vyšších stupňů ocenění
 • kmenový list označený „O“, tj. totožný se základním (občanským) a s vyznačením platnosti pro dárce krve
Dárci krve
Pásmo12 měsíců
A2.330,- Kč
B1.980,- Kč
C1.980,- Kč
A,B2.590,- Kč
B,C2.330,- Kč
A,B,C2.950,- Kč

Zvláštní předplatné nepřenosné kupóny (tab. 2)

 • Senior pas - označení S-pas. Určen pro občany od 65 let, není podmínka trvalého bydliště ve smluvní obci DSZO. Kmenový list je označený „D“. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců.
 • Osoby se III. stupněm invalidity, které svůj nárok prokážou rozhodnutím o přiznání tohoto stupně invalidity, mají nárok na stejný jízdní doklad s kmenovým listem „D“ a časovým kupónem v režimu S-pas. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců.
 • Junior pas – označení J-pas. Pro získání je nutné doložit trvalé bydliště ve smluvní obci DSZO a kmenový list „Ž“. Nárok mají děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců, od 1. 9. do 31. 8.
 • Junior pas student – označení J-pas S. Pro získání je nutné doložit trvalé bydliště ve smluvní obci DSZO a kmenový list „S“. Nárok mají učni a studenti do dosažení věku 26 let, kteří doloží potvrzenou žádanku školou nebo učilištěm nebo platný mezinárodní studentský průkaz ISIC. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců, od 1. 9. do 31. 8.
 • Mateřský pas – označení M-pas. Pro získání je nutné doložit trvalé bydliště ve smluvní obci DSZO a potvrzení o pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku, dále pak kmenový list „M“. Platnost jízdního dokladu je 12 měsíců.
S-pasM-pasInvalidita III. stupněJ-pasJ-pas S
Pásmo12 měsíců12 měsíců - vždy od 1.9. do 31.8.
A,B,C600,- Kč