Jízdné a tarify

Jízdenky základní nepřestupné

Platí pro:
 • všechna pásma
 • cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD
Doba platnostiTyp jízdenky / bližší specifikaceCena
20 minut pro jednu jízdu12,- Kč
20 minut pro čtyři jízdy46,- Kč
20 minut pro jednu jízdu (nákup u řidiče)20,- Kč

Jízdenky základní přestupné

Platí pro:
 • všechna pásma
 • cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD
Doba platnostiTyp jízdenky / bližší specifikaceCena
30 minut pro jedno použití15,- Kč
30 minut pro čtyři použití58,- Kč
50 minut pro jedno použití18,- Kč
50 minut pro čtyři použití70,- Kč
50 minut pro jedno použití (pes, zavazadlo, kočárek bez dítěte)12,- Kč

Jízdenky zlevněné přestupné

Platí pro:
 • všechna pásma
 • děti od dosažení 6-ti let do dovršení 15-ti let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) (ve věku 10-15 let je stanovena povinnost prokázat se průkazem s fotkou, jménem a datumem narození)
 • rodiče na mateřské/rodičovské dovolené pouze po dobu pobírání dávek (maximálně však do 3 let dítěte) s podmínkou předložení potvrzeného kmenového listu - průkazky “M”
 • občany, kteří pobírají starobní důchod a občany se III. stupněm invalidity do dovršení 70 let s podmínkou předložení platného nepřenosného kupónu S-PAS
 • školní kolektiv = max. 30 dětí od 6 do 15 let s dvoučlenným pedagogickým dozorem
Doba platnostiTyp jízdenky / bližší specifikaceCena
50 minut pro jedno použití9,- Kč
50 minut pro čtyři použití34,- Kč
50 minut pro školní kolektiv110,- Kč

Jízdenky denní a vícedenní

Platí pro:
 • všechna pásma
Zlevněné jízdenky platí pro:
 • děti od dosažení 6-ti let do dovršení 15-ti let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) (ve věku 10-15 let je stanovena povinnost prokázat se průkazem s fotkou, jménem a datumem narození)
 • rodiče na mateřské/rodičovské dovolené pouze po dobu pobírání dávek (maximálně však do 3 let dítěte) s podmínkou předložení potvrzeného kmenového listu - průkazky “M”
 • občany, kteří pobírají starobní důchod a občany se III. stupněm invalidity do dovršení 70 let s podmínkou předložení platného nepřenosného kupónu S-PAS
Doba platnostiTyp jízdenkyCena
1 den (24 hod.) obyčejná70,- Kč
7 dnů (168 hod.) obyčejná180,- Kč
1 den (24 hod.) zlevněná35,- Kč
7 dnů (168 hod.) zlevněná90,- Kč

Základní předplatné nepřenosné kupóny

Platí pro:
 • cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu v MHD
 • kmenový list je označen písmenem "O" (občanský)
Doba platnosti
Pásmo1 měsíc3 měsíce6 měsíců
A380,- Kč990,- Kč1.630,- Kč
B320,- Kč830,- Kč1.380,- Kč
C320,- Kč830,- Kč1.380,- Kč
A,B420,- Kč1.090,- Kč1.810,- Kč
B,C380,- Kč990,- Kč1.630,- Kč
A,B,C480,- Kč1.250,- Kč2.060,- Kč

Zlevněné předplatné nepřenosné kupóny (tab. 1)

Platí pro:
 • děti od dosažení 6 let do skončení povinné školní docházky (žákovský "Ž")
 • rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené pobírající dávky s dítětem ve věku do dovršení maximálně 3 let (bez podmínky společné cesty s dítětem) (mateřský "M")
Žáci (Ž)Mateřské (M)
Pásmo1 měsíc3 měsíce12 měsíců1 měsíc3 měsíce
A190,- Kč495,- Kč1.520,- Kč190,- Kč495,- Kč
B160,- Kč415,- Kč1.280,- Kč160,- Kč415,- Kč
C160,- Kč415,- Kč1.280,- Kč160,- Kč415,- Kč
A,B210,- Kč545,- Kč1.680,- Kč210,- Kč545,- Kč
B,C190,- Kč495,- Kč1.520,- Kč190,- Kč495,- Kč
A,B,C240,- Kč625,- Kč1.920,- Kč240,- Kč625,- Kč

Zlevněné předplatné nepřenosné kupóny (tab. 2)

Platí pro:
 • žáky a studenty středních a vysokých škol-nejdéle do dovršení 26 let, podle zvláštních právních předpisů (školský zákon a zákon o vysokých školách) s výjimkou studentů trvale pracovně činných podle zvláštního právního předpisu (z. o státní sociální podpoře) (studentský "S"). Nárok na zlevněné předplatné nemají účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového a rekvalifikačního studia, studia při zaměstnání a kombinovaného studia
 • občany, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně do dovršení 70 let s podmínkou zakoupení nepřenosného Senior-pasu (důchodcovský "D")
studenti (S)důchodci (D)
Pásmo1 měsíc3 měsíce1 měsíc3 měsíce
A190,- Kč495,- Kč250,- Kč660,- Kč
B160,- Kč415,- Kč210,- Kč550,- Kč
C160,- Kč415,- Kč210,- Kč550,- Kč
A,B210,- Kč545,- Kč280,- Kč730,- Kč
B,C190,- Kč495,- Kč250,- Kč660,- Kč
A,B,C240,- Kč625,- Kč320,- Kč830,- Kč

Zvláštní předplatné nepřenosné kupóny

Platí pro:
 • pro občany ČR a osoby s trvalým pobytem na území ČR starší 70 let
 • občany, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně do dovršení 70 let, které S-pas ospravedlňuje k využívání zlevněných předplatních kupónů a jízdenek
 • držitele zlaté Jánského plakety za 40 bezplatných odběrů krve a vyšších stupňů ocenění
„Junior pasy“ ( „J-pas“) jsou určeny pro děti od dosažení 6 let za podmínek:
 • od zahájení školní docházky do ukončení povinné školní docházky
 • s trvalým pobytem v obci (městě), která má s DSZO, s.r.o. uzavřenou smlouvu o poskytnutí doplatku dotovaného jízdného (dále jen „smluvní obcí“). Aktualizovaný seznam smluvních obcí najdete na zvláštní stánce věnované Junior pasu
 • J-pasy je možno zakoupit pouze dobou platnosti na 12 měsíců, kde je platnost pevně stanovena od 1.9. běžného roku do 31.8 následujícího roku.
 • Dětem s trvalým bydlištěm mimo smluvní obce nebude umožněno zakoupení J-pasu.
držitelé S-pasudárci krveJunior pas
Pásmo6 měsíců12 měsíců12 měsícůvždy od 1.9. do 31.8.
A--1.790,- Kč-
B--1.520,- Kč-
C--1.520,- Kč-
A,B--1.990,- Kč-
B,C--1.790,- Kč-
A,B,C165,- Kč330,- Kč2.270,- Kč330,- Kč