Jízdné od 1. září 2023

Od 1. září 2023 měníme ceny jízdného, jde o nutnou reakci na dlouhodobě narůstající náklady na provoz, vliv na rozhodnutí upravit ceník měla také zvýšená inflace. To, co už mnohem dříve udělali jiní dopravci, ale také výrobci či poskytovatelé služeb, čeká nyní nás.

Ceny měníme poprvé od roku 2012. A můžeme Vás ubezpečit, že i po navýšení jízdného zůstává cestování s DSZO nadále nejvýhodnějším způsobem motorové přepravy po Zlíně a Otrokovicích.
K 1. září jsme připravili také řadu novinek a změn, které cestování s DSZO zvýhodňují. O všech se dozvíte na tomto místě.
Děkujeme za pochopení. A jsme rádi, že Vás můžeme vozit kam potřebujete … každý den, v každém počasí, v každé době.
Vaše DSZO

Žádanky na časové jízdné/kupóny platné od 1.9.2023 najdete na této stránce

Přílohy: