Jízdní řády v mobilu

DSZO, s.r.o. není tvůrcem ani jedné z níže uvedených aplikací. Pouze autorům či firmám bezúplatně dodává aktualizace balíků jízdních řádů dle normy JDF 1.10 / CIS. Za veškerou funkcionalitu aplikací odpovídají její autoři.

Mám "hloupý" tlačítkový telefon s podporou Javy

 • před každou aktualizací jízdního řádu musím smazat starou (datumově neplatnou) verzi aplikace "MHD v mobilu" z mého mobilního telefonu (aplikace bývá zpravidla umístěna do Her)
 • na stránkách www.mhdvmobilu.cz v sekci "ke stažení" stáhnu nejnovější verzi datového balíčku (dole na stránce, město Zlín - data poskytla DSZO)
 • takto stažený soubor "zlin.zip" rozbalím a z něj získám soubor zlin.jar
 • tento přenesu do "hloupého" telefonu buď pomocí propojovacího kabelu počítač-mobil (např. aplikací Nokia Suite) nebo požádám někoho s chytrým mobilem, aby mi soubor "zlin.jar" poslal pomocí přenosové technologie Bluetooth
 • schválím přijetí souboru a jeho instalaci do mého mobilního telefonu
 • odzkouším funkčnost spuštěním a nastavením data platnosti v intervalu platnosti jízdního řádu
Technologie Bluepoint, která byla umístěna ve Zlíně na ul. Školní a v Otrokovicích na zast. Železniční stanice a která umožňovala přenos pro "hloupé" mobily, již není funkční. Výrobce ukončil bez náhrady podporu zařízení.

Mám dotykový telefon s Android nebo iOS

Mám data / datový tarif
 • Stáhnu si některou z dostupných volně distribuovaných aplikací na marketech - např. IDOS, MHD tabule, Jízdní řády apod.
  • Pro každé vyhledání spojení (včetně přestupů) vyžaduje datové připojení mobilu
  • Data jízdních řádů jsou vždy aktuální (stahovaná ze serveru poskytovatele aplikace)
Nemám dost dat
 • Ze stránek http://www.mhdvmobilu.cz si stáhnu aplikaci mhd.apk, do které lze data jízdních řádů uložit.
 • Postup instalace i aktualizace je autorem aplikace popsán přímo na stránkách www.mhdvmobilu.cz.
 • Po prvotním stažení balíku jízdních řádů není posléze potřeba být připojen k datové síti
 • Aplikace neumožňuje vyhledávat spojení s přestupy
 • Uživatel musí sám provádět aktualizaci datových balíků (automaticky se nesledují změny nově vydaných)