Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
70   Zlín,Podvesná XVII - Otrokovice,Štěrkoviště
Čas Zastávka Školní prázdniny
platnost 26.-27.10.2022
Dny pracovního klidu
platnost od 1.10.2022
-
-
-
-
-
0
1
2
4
5
6
9
10
10
11
13
13
14
15
17
17
19
20
21
23
24
25
26
27
31
34
35
35
37
39
41
42
43
45
Podvesná XVII.  (x)
Věžové domy  (x)
Morýsovy domy  (x)
Bří.Jaroňků  (x)
Náměstí Míru  (A)
Náměstí Práce  (A)
Poliklinika  ()
Zahradnická-Kovárna VIVA  (x)
Prštné-Ovečkárna  (A)
Podhoří,sídliště  (x)
Louky,křiž.  (x)
Louky,průmysl. zóna  (x)
Šrámkova-VITAR  (x)
Cihelna  (x)
Pila  (x)
Malenovice,křiž.  ()
Malenovice,sídliště  (x)
U Mlýna  (x)
Sklady  (x)
Malenovice,ZPS  ()
Malenovice,obchod.zóna-LAPP  (x)
Trávníky  ()
Kvítkovice,Zlínská  ()
Otrokovice,pošta  (A)
Otrokovice,žel.st.  (A)
Dr.E.Beneše  ()
Otrokovice,pošta  (A)
Otrokovice,poliklinika  (x)
Otrokovice,náměstí  (A)
Otrokovice,Trelleborg  ()
Nadjezd  (x)
U Dřevnice  (x)
Pneumatikárna  (x)
Teplárna  ()
Hurdisky  (x)
Společenský dům  ()
Otrokovice,aut.nádr.Baťov  (x)
Zahradní  (x)
Otrokovice,Štěrkoviště  (A)
00 
01 
02 
03 
04 00 16 29$M 52T 57g€ 
05 
06 
07 
08 21 
09 
10 
11 
12 56gt 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 56g€ 
21 
22 
23 
00 
01 
02 
03 36$ 
04 06$ 
05 
06 
07 40$M 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
$ - Spoj ZASTAVUJE na všech zastávkách MHD
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Od 25.7. do 6.8. NEOBSLUHUJE zast. Otrokovice,Trelleborg
- Zastávka je bezbariérově přístupná
I - Zastávka je v systému integrované dopravy
M - Ze zast. Pila jede na Malenovice,točna
T - Jede přes zast. Pneumatikárna a Teplárna
g - Končí v zast. Otrokovice,Trelleborg
t - Pokračuje na Otrokovice,Štěrkoviště
x - Zastávka na znamení
- Spoj NEJEDE od 25.7. do 6.8.