3   Louky,točna - Louky,křiž.-Ford Auto Viki - Náměstí Práce - Slovenská - Lesní čtvrť
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 1.9.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 1.7.2021
-
-
-
-
0
1
2
3
4
6
8
10
11
13
14
15
17
Louky,točna  (#)
Louky,střed  (x#)
Louky,hřiště  (x#)
Škola M. Alše  ()
Louky,křiž.-Ford Auto Viki  (x)
Louky,Růžová  (xA)
Podhoří,sídliště  (xA)
Prštné  ()
Zahradnická  (x)
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Slovenská  (A)
Lazy,škola  ()
Příkrá  (x)
Gymnázium Lesní čtvrť  ()
Lesní čtvrť  ()
00 
01 
02 
03 
04 57 
05 27 57 
06 27 
07 04G 28G 45 
08 35 
09 39 
10 19 59 
11 39 
12 19 54 
13 41 
14 12 48 
15 00 36 
16 00 30 
17 00 30 
18 00 38 
19 
20 09 
21 
22 21 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 16 
09 
10 16 
11 
12 
13 
14 16 
15 
16 
17 
18 26 
19 
20 
21 
22 21 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
G - Jede přes zast. Gymnázium Lesní čtvrť
x - Zastávka na znamení