3   Louky,točna - Louky,křiž.-Ford Auto Viki - Náměstí Práce - Slovenská - Lesní čtvrť
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 1.9.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 1.7.2021
-
-
0
6
6
7
8
9
10
12
14
16
17
19
20
21
23
Louky,točna  (#)
Louky,střed  (x#)
Louky,hřiště  (x#)
Škola M. Alše  ()
Louky,křiž.-Ford Auto Viki  (x)
Louky,Růžová  (xA)
Podhoří,sídliště  (xA)
Prštné  ()
Zahradnická  (x)
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Slovenská  (A)
Lazy,škola  ()
Příkrá  (x)
Gymnázium Lesní čtvrť  ()
Lesní čtvrť  ()
00 
01 
02 
03 
04 55 
05 25 55 
06 25 
07 01G 23š 25G 42 
08 32 
09 36 
10 16 56 
11 36 
12 16 51 
13 38 
14 09 45 57 
15 33 57 
16 27 57 
17 27 57 
18 36 
19 
20 07 
21 
22 19 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 14 
09 
10 14 
11 
12 
13 
14 14 
15 
16 32z 
17 
18 24 
19 
20 
21 
22 19 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
G - Jede přes zast. Gymnázium Lesní čtvrť
x - Zastávka na znamení
z - Končí v zast. Školní
š - Jede na zast. Škola M. Alše