3   Louky,točna - Louky,křiž.-Ford Auto Viki - Náměstí Práce - Slovenská - Lesní čtvrť
Čas Zastávka Pracovní dny
platnost od 1.9.2021
Dny pracovního klidu
platnost od 1.7.2021
-
0
1
7
7
8
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
24
Louky,točna  (#)
Louky,střed  (x#)
Louky,hřiště  (x#)
Škola M. Alše  ()
Louky,křiž.-Ford Auto Viki  (x)
Louky,Růžová  (xA)
Podhoří,sídliště  (xA)
Prštné  ()
Zahradnická  (x)
Poliklinika  (A)
Náměstí Práce  (A)
Školní  (A)
Slovenská  (A)
Lazy,škola  ()
Příkrá  (x)
Gymnázium Lesní čtvrť  ()
Lesní čtvrť  ()
00 
01 
02 
03 
04 54 
05 24 54 
06 24 
07 00G 22š 24G 41 
08 31 
09 35 
10 15 55 
11 35 
12 15 50 
13 37 
14 08 44 56 
15 32 56 
16 26 56 
17 26 56 
18 35 
19 
20 06 
21 
22 18 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 13 
09 
10 13 
11 
12 
13 
14 13 
15 
16 31z 
17 
18 23 
19 
20 
21 
22 18 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 21 do 4 hod.
- Zastávka pro vybrané spoje
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
G - Jede přes zast. Gymnázium Lesní čtvrť
x - Zastávka na znamení
z - Končí v zast. Školní
š - Jede na zast. Škola M. Alše