Junior pas

600

Cena pro 12 měsíců
1

věk

od 6 let dítěte do ukončení povinné školní docházky
2

omezení

děti s trvalým pobytem v obci (městě), která má s DSZO, s.r.o. uzavřenou smlouvu o poskytnutí doplatku dotovaného jízdného (dále jen „smluvní obcí“)
3

platnost

pouze s dobou platnosti na 12 měsíců, kde je platnost pevně stanovena od 1.9. běžného roku do 31.8. následujícího roku
4

pásma

A, B, C

Junior pas student (J-pas S)

600

Cena pro 12 měsíců
1

věk

od zahájení denního studia do 26 let věku (učni, studenti SŠ i VŠ)
2

omezení

studenti a učni s trvalým pobytem v obci (městě), která má s DSZO, s.r.o. uzavřenou smlouvu o poskytnutí doplatku dotovaného jízdného (dále jen „smluvní obcí“)
3

platnost

pouze s dobou platnosti na 12 měsíců, kde je platnost pevně stanovena od 1.9. běžného roku do 31.8. následujícího roku
4

pásma

A, B, C

Mateřský pas (M-pas)

600

Cena pro 12 měsíců
1

věk

od narození dítěte do 3 let dítěte
2

omezení

jeden rodič s trvalým pobytem v obci (městě), která má s DSZO, s.r.o. uzavřenou smlouvu o poskytnutí doplatku dotovaného jízdného (dále jen „smluvní obcí“)
3

platnost

pouze s dobou platnosti na 12 měsíců, od data podání žádosti prodlužované po roce do max. 3 let věku dítěte
4

pásma

A, B, C
Dětem, studentům či rodičům na mateřské s trvalým bydlištěm mimo smluvní obce nebude umožněno zakoupení patřičného typu Pasu
Podle čl.II bod 8 smluv s obcemi, které dotují doplatek do ceny za žadatele o o Junior pas, Junior pas – student a Mateřský pas: Místem trvalého pobytu se rozumí adresa trvalého pobytu občana dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Seznam smluvních obcí

Junior pas žákJunior pas studentMateřský pas
obec BřezniceANOnene
obec BřezůvkyANOANOne
obec DoubravyANOANOANO
obec LhotaANOANOANO
obec LípaneANOne
město OtrokoviceANOANOANO
obec ProvodovANOnene
obec TečoviceANOANOANO
statutární město ZlínANOANOANO

Postup pro vyřízení Pasů

Z technických důvodů nelze vyřídit žádný druh Pasu na předprodejích Českých drah (předprodeje Otrokovice, žel.st. a Zlín - železniční stanice Zlín-střed)
Dítě má vyřízenou průkazku
  • Doložit na předprodeji, že žák má trvalý pobyt ve smluvních obcích (občanský průkaz žáka nebo výpis z evidence obyvatel - originál, či úředně ověřená kopie)
  • Předat vyplněnou žádanku na žákovské jízdné s potvrzením školy, že žák plní povinnou školní docházku
  • Dítě nemá vyřízenou průkazku
  • Vyplnit žádanku na žákovské jízdné a tuto nechat opatřit potvrzením od školy, že žák plní povinnou školní docházku
  • Přijít na předprodejní místo DSZO s potvrzenou žádankou a průkazovou fotografií dítěte v rozměrech 3,5×4,5 cm (ne starší než jeden rok)
  • Doložit, že žák má trvalý pobyt ve smluvních obcích (občanský průkaz žáka nebo výpis z evidence obyvatel - originál, či úředně ověřená kopie)