Projekty z fondů EU

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. (DSZO) využívá všech možností, jak modernizovat a rozšiřovat MHD ve Zlíně, Otrokovicích a dalších lokalitách na Zlínsku s využitím prostředků z fondů Evropské unie (EU).
 • 2022-20232022-2023

  V roce 2022/23 bude DSZO realizovat další projekt modernizace vozového parku trolejbusů, v rámci kterého budou dodány 4 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Bude se jednat o nízkopodlažní klimatizované vozy s karoserií od firmy SOR. Celkové náklady projektu jsou 40,5 mil. Kč, z čehož dotace činí 34,4 mil. Kč (85%). Dotace bude financována z ERDF a poskytnuta v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rozsahu alokace Integrovaného plánu rozvoje území Zlín (IPRÚ).
 • 20222022

  DSZO zahájila v roce 2022 realizaci projektů výstavby a modernizace trolejbusových tratí a měníren, v rámci kterého dojde k výstavbě a modernizaci trolejového vedení a měníren ve Zlíně a Otrokovicích. Předpokládané celkové náklady se pohybují okolo 79,6 mil. Kč a očekávaná výše dotace může činit až 67,6 mil. Kč (85%). Dotace na tyto projekty jsou financovány z Fondu soudržnosti (FS) a poskytovány v rámci Operačního programu Doprava.
 • 2008-20192018-2019

  V roce 2018/19 byl DSZO realizován projekt modernizace vozového parku trolejbusů, v rámci kterého bylo dodáno 7 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Jednalo se o čtyřdveřové nízkopodlažní klimatizované vozy s karoserií od firmy SOR. Celkové náklady projektu byly 93,73 mil. Kč, z čehož dotace činila 79,67 mil. Kč (85%). Dotace byla financována z ERDF a poskytnuta v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 • 2013-20152013-2015

  V letech 2013-2015 v rámci projektu obnovy vozového parku trolejbusů bylo pořízeno 25 ks trolejbusů o celkových nákladech 335,4 mil. Kč, z čehož dotace činila 251,55 mil. Kč (75%). I tento projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM).
 • 20122012

  V roce 2012 v rámci projektu obnovy vozového parku autobusů bylo pořízeno 6 ks autobusů o celkových nákladech 30 mil. Kč, z toho dotace byla 12 mil. Kč (40%). Tento projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM).
 • 20062006

  Již v roce 2006 bylo pořízeno 8 kusů trolejbusů s hybridním pohonem. Celkové náklady projektu činily 91,3 mil. Kč, z toho dotace z fondů EU byla 60,3 mil. Kč (66%). Tento projekt byl spolufinancován ze Společného regionálního operačního programu (SROP).