Letáky

Technologie výroby:
  • letáky jsou umísťovány ve vozidlech v plastových přihrádkách v úrovni očí cestujících
  • možné velikosti A3 (na šířku) a A4 (na výšku)
Provedení reklamy:
  • letáky si dodává zákazník, který ručí za obsah i kvalitu
  • ze zkušeností doporučujeme okraje 2 cm od spodu, velké písmo, výrazný stručný obsah
Umístění a podmínky instalace:
  • instalace 1× týdně, vždy ve čtvrtek
  • objednávky instalace vždy do středy do 14:00 hod. (při větším počtu letáků nutná rezervace)
  • platba prováděna v hotovosti před vlastní instalací letáků
  • po uplynutí kampaně se letáky nevrací
Doba užívání:
  • 1 týden až 1 měsíc
Základní cena (za 1ks):
Doba užívání vozu Formát A4 Formát A3
1 týden 25,- 40,-
2 týdny 45,- 72,-
3 týdny 64,- 102,-
4 týdny 80,- 128,-
Dodatečné platby související s reklamou:
Účel platby Cena [Kč bez DPH]
Prohození (výměna) letáků v rámci zaplacené doby užívání 20,- Kč / 1 ks letáku