O nás

Agentura ZLÍN provozuje reklamu na pozemcích a zařízení v majetku města Zlína a Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o. včetně reklamy na a ve vozidlech MHD.

Nabízíme veškeré druhy médií pro venkovní reklamu:

City Light vitríny
informační tabule a prvky horizont na sloupech veřejného osvětlení a trolejového vedení
městský mobiliář (reklamní plochy "Zlíňanka")
billboardy
Na území města Zlína provádí plakátovací službu, která slouží k propagaci kulturních a společenských akcí.

Trocha statistiky

DSZO, s.r.o. provozuje městskou hromadnou dopravu mezi městy Zlín a Otrokovice. Město Zlín je se 75 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem Zlínského kraje. Spolu s Otrokovicemi tvoří aglomeraci se 93 508 obyvateli (z toho 18 230 obyvatel tvoří Otrokovice).