Bannery

Provedení reklamy:
  • plachta o rozměru 50 × 200 cm (výška × šířka) uchycena na nosné kontrukci, která je nainstalována na sloupech trolejového vedení nebo veřejného osvětlení
  • možnost cirkulace v různých časových intervalech
Doba užívání:
  • minimálně 1 měsíc
Základní cena:
Období Cena [Kč bez DPH]
1 měsíc 1.000,-
1. rok 12.000,-
Dodatečné platby související s reklamou:
Účel platby Cena [Kč bez DPH]
Prvotní instalace 1.200,- Kč
Výměna plochy 600,- Kč