Systém "Horizont"

Reklamní prvek je určen pro krátkodobé kampaně typu koncertů, výprodejů, sezónních akcí a produktových kampaní atp. Systém umožňuje, vhledem ke svému umístění proti ostatním mediím, podat více informací.
Provedení reklamy:
  • nosiče Horizont jsou instalovány na sloupech veřejného osvětlení a trolejového vedení v úrovni očí chodců na exponovaných místech města
  • moderní design odolává povětrnostním vlivům a možňuje vícenásobnou výměnu plakátů v krátkodobých intervalech
  • krycí fólie pod kterou je plakát zasunut, chrání grafiku před povětrnostními vlivy počasí a částečně i před vandaly
  • formát A1 (sloupy a zastávky) nebo 42×90 cm (sloupy na Nám. Míru)
Doba užívání:
  • 1 den, 1 měsíc, 1 rok
  • sítě minimálně 1. týden
Základní cena (za 1ks plakátu):
Doba užívání formát A1 (60×85 cm), sloupy formát 42×90 cm, sloupy Nám. Míru
1 den 40,- 40,-
1 měsíc 1.000,- 1.000,-
1 rok 10.000,- 10.000,-
Základní cena (za 10 ks plakátů - síť vytipovaných ploch):
Doba užívání formát A1 (60×85 cm), sloupy formát 42×90 cm, sloupy Nám. Míru
1 týden 2.200,- 2.200,-
2 týdny 4.200,- 4.200,-
3 týdny 6.400,- 6.400,-
4 týdny 8.000,- 8.000,-
1 rok 80.000,- 80.000,-
Dodatečné platby související s reklamou:
Účel platby Cena [Kč bez DPH]
Instalace a odstranění 20,- Kč / 1 ks plakátu