Informační, reklamní a navigační systémy tabulí

Primárně určeny jako naváděcí systém do sídla či pobočky společnosti
Provedení reklamy:
  • instalovány na sloupy trolejového vedení a sloupy veřejného osvětlení
  • hliníkový rám a vnitřní plocha jsou v majetku agentury
  • rozměry reklamní plochy 90×65 cm
Technologie výroby:
  • polep samolepícími fóliemi
  • polep folií potisknutou technologií digitálního tisku
Doba užívání:
  • minimálně 12 měsíců
Základní cena:
Kategorie Cena [Kč bez DPH]
I. - centrum města a exponované lokality (křižovatky Louky, Příluky a Malenovice) 12.000,-
II. - v dosahu linek MHD a frekventované komunikace mimo centrum 8.000,-
III. - ostatní části města 5.000,-
Dodatečné platby související s reklamou:
Účel platby Cena [Kč bez DPH]
Instalace a odstranění 1.000,- Kč / 1ks tabule
Polepení tabule 200,- Kč / 1ks tabule