Reklamní sloupky na pěší zóně tř. T. Bati

Exklusivní umístění v centru města, přímo na frekventované pěší zóně, v těsné blízkosti hlavní dopravní tepny města. Vhodné pro firmy, které se chtějí prezentovat ve středu města. Výhodou je možný přístup pěších až těsně k reklamní ploše, proto je možno použít větší množství textů.
Provedení reklamy:
  • reklamní plochy na tř. T. Bati u sloupů trolejového vedení
  • rozměry ploch:
    6 ks - 810 × 2460 mm (viditelná plocha 763 × 2438 mm)
    6 ks - 704 × 2460 mm (viditelná plocha 657 × 2438 mm)
Doba užívání:
  • minimálně 1 měsíc
Základní cena:
Doba užívání jedné plochy Cena [Kč bez DPH]
1 měsíc 2.000,-
1 rok 19.000,-