SMS JÍZDENKA
zahájení provozu 1.7.2014
Základní informace
  • SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy.
  • Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení.
  • SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů.
  • Pomocí služby SMS jízdenky je možné si zakoupit:
    • SMS jízdenku přestupnou za 20 Kč na 40 min.
    • SMS jízdenka za 90 Kč na 24 hod. (celodenní)
    • SMS jízdenka za 45 Kč na 24 hod. (celodenní zlevněná)
Pozn: Cena SMS jízdenek je stanovená Tarifem.
Pozn: Cena objednací SMS dle Vašeho tarifu u mobilního operátora.