Struktura

Nejvyšší orgán společnosti je valná hromada, kterou tvoří primátor statutárního města Zlín a starosta města Otrokovice.
Rada jednatelů má 9 členů a dozorčí rada 5 členů.