Virtuální tabule s aktualizovanými odjezdy spojů
31   Zlín,Jaroslavice,točna - Zlín,Mladcová,Bartošův dům
Čas Zastávka Prac.dny–školní prázdniny
platnost 6.4.2023
Dny pracovního klidu
platnost od 1.10.2022
-
0
1
2
4
6
8
8
8
9
10
11
13
14
16
17
18
20
Mladcová,Bartošův dům  (#)
Mladcová,hřiště  (x#)
Rozvodna  (x#)
Mladcovská  (x)
Čepkov  (x)
U Zámku  (A)
Školní  (A)
Památník T. Bati  ()
Divadlo  ()
Bří.Jaroňků  (x)
Morýsovy domy  (x)
Věžové domy  (x)
Slínová  (x)
Obeciny  ()
Jaroslavice  (x#)
Jaroslavice,náves  (x#)
Jaroslavice,hasičská zbroj.  (x#)
Jaroslavice,točna  ()
00 
01 
02 
03 
04 31 51 
05 21 51 
06 21 51 
07 18P 51 
08 31 
09 11 51 
10 31P 
11 11 51 
12 31 
13 11 41 
14 11 41 
15 11 41 
16 11 41 
17 11 41 
18 11 51 
19 31 
20 17 
21 17 
22 07 47k 
23 
00 
01 
02 
03 
04 
05 03 53 
06 47 
07 26 
08 06 46 
09 26 
10 06 46 
11 26 
12 06 46 
13 26 
14 06 46 
15 26 
16 06 46 
17 26 
18 06 46 
19 24 
20 14 
21 04 
22 07 47k 
23 
Jízdné a tarif, obecné informace
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky MHD Zlín­Otrokovice zveřejněné na informačních místech dopravce.
Všechny spoje jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly ().
Poznámky
# - Celodenní nástup předními dveřmi
- Zastávka na znamení od 19 do 5 hod.
A - Automat na jízdenky
- Zastávka je bezbariérově přístupná
L - Ze zast. Školní jede na Lesní čtvrť
P - Jede k Památníku T. Bati přes Nám. Míru
k - Vozovna po Kvítkové ulici
x - Zastávka na znamení